EU-domstolen

EU-domstolen, som har sitt säte i Luxemburg, tolkar EU:s lagstiftning och ser till att den tillämpas på samma sätt i alla EU-länder. Den löser också rättsliga tvister mellan EU-länderna och EU-institutionerna. Även privatpersoner, företag och organisationer kan i vissa fall vända sig till domstolen om de anser att en EU-institution har kränkt deras rättigheter.

De flesta av domstolens anställda rekryteras genom allmänna uttagningsprov. Ibland söks också tillfälligt anställda och kontraktanställda. Detta gäller alla institutioner.

Tjänsteorter: 

Praktik

EU-domstolen – praktik för tolkar

Tjänsteorter: Luxemburg (Luxemburg)
Institution/ byrå: EU-domstolen
Anställningsform: Praktikant

Praktikplatserna riktar sig framför allt till nyutexaminerade konferenstolkar med en språkkombination som är av intresse för tolkningsdirektoratet. Syftet är att hjälpa unga tolkar att förbättra sin tolkningsteknik, i synnerhet inom rättstolkning. Arbetet består av förberedelser, terminologisökning och praktisk övning i ljudisolerade tolkbås.

Vem kan söka? Du som är nyutexaminerad konferenstolk och kan förstå skriven franska

Hur lång är praktiken? 10–12 veckor

Mer information: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/

Praktik

Tjänsteorter: Luxemburg (Luxemburg)
Institution/ byrå: EU-domstolen
Anställningsform: Praktikant

EU-domstolen erbjuder varje år ett begränsat antal avlönade praktikplatser. Praktiken pågår i fem månader. Platserna finns i första hand vid direktoraten för juridisk översättning, forskning och dokumentation, kommunikation, protokoll och besök samt tolkning. Det finns också några platser hos den juridiske rådgivaren i administrativa frågor samt vid tribunalens kansli.

Vem kan söka? Du ska ha en examen i juridik eller statskunskap (med juridisk huvudinriktning) och kunskaper i franska

Hur lång är praktiken? 5 månader

Får jag lön? Ja, cirka 1 120 euro i månaden 

Startdatum: 1 mars och 1 oktober 

 

Mer information: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/en/