Účetní dvůr

Evropský účetní dvůr je nezávislým externím auditorem EU a v této funkci chrání zájmy daňových poplatníků Unie. Ačkoli nemá zákonem dané pravomoci, snaží se zlepšit způsob, jakým Evropská komise spravuje unijní rozpočet. O využívání finančních prostředků EU podává pravidelné zprávy. Jeho sídlo je v Lucemburku.

Zaměstnanci jsou většinou úředníci, kteří jsou vybíráni z rezervních seznamů, jež vzešly z obecných výběrových řízení zveřejňovaných na těchto internetových stránkách. Za určitých okolností však Účetní dvůr může přijmout dočasné nebo smluvní zaměstnance. To platí pro všechny instituce EU.

 

Odborná stáž

Stáže

Přihlášku lze podat od: 01/05/2022 - 00:00
Termín pro podání přihlášky: 30/06/2022 - 23:59(Bruselského času)
Lokalita/y: Lucemburk (Lucembursko)
Instituce/ Agentura: Účetní dvůr
Druh smlouvy: Stáže


Evropský účetní dvůr organizuje ročně tři cykly stáží v oblastech souvisejících s jeho činností.

Kdo může podat přihlášku: státní příslušníci EU, kteří jsou buď držiteli uznávaného vysokoškolského diplomu, nebo studenti, kteří dokončili nejméně čtyři semestry vysokoškolského studia, a to v jednom z oborů, kterými se Účetní dvůr zabývá (audit, rozpočet, účetnictví, správa, lidské zdroje, překlady, komunikace, mezinárodní vztahy a právo)

Doba trvání stáže: 3, 4 nebo 5 měsíců

Placená stáž: ano, přibližně 1 350 eur (v závislosti na rozpočtových prostředcích, které jsou na dané období k dispozici)

Datum zahájení stáže: každý rok 1. února, 1. května nebo 1. září

Více informací: https://www.eca.europa.eu/en/Pages/traineeshipcomplet.aspx