Účetní dvůr

Evropský účetní dvůr je nezávislým externím auditorem EU a v této funkci chrání zájmy daňových poplatníků Unie. Ačkoli nemá zákonem dané pravomoci, snaží se zlepšit způsob, jakým Evropská komise spravuje unijní rozpočet. O využívání finančních prostředků EU podává pravidelné zprávy. Jeho sídlo je v Lucemburku.

Zaměstnanci jsou většinou úředníci, kteří jsou vybíráni z rezervních seznamů, jež vzešly z obecných výběrových řízení zveřejňovaných na těchto internetových stránkách. Za určitých okolností však Účetní dvůr může přijmout dočasné nebo smluvní zaměstnance. To platí pro všechny instituce EU.

 

Odborná stáž

Stáže

Lokalita/y: Lucemburk (Lucembursko)
Instituce/ Agentura: Účetní dvůr
Druh smlouvy: Stáže

Evropský účetní dvůr organizuje ročně tři cykly stáží v oblastech souvisejících s jeho činností.

Kdo může podat přihlášku: státní příslušníci EU, kteří jsou buď držiteli uznávaného vysokoškolského diplomu, nebo studenti, kteří dokončili nejméně čtyři semestry vysokoškolského studia, a to v jednom z oborů, kterými se Účetní dvůr zabývá (audit, rozpočet, účetnictví, správa, lidské zdroje, překlady, komunikace, mezinárodní vztahy a právo)

Doba trvání stáže: 3, 4 nebo 5 měsíců

Placená stáž: ano, přibližně 1 350 eur (v závislosti na rozpočtových prostředcích, které jsou na dané období k dispozici)

Datum zahájení stáže: každý rok 1. února, 1. května nebo 1. září

Více informací: https://www.eca.europa.eu/en/Pages/traineeshipcomplet.aspx