Revisionsretten

Revisionsretten ligger i Luxembourg og er EU's uafhængige eksterne revisor, der beskytter de europæiske skatteborgeres interesser. Den har ikke juridisk myndighed, men arbejder for at forbedre EU-Kommissionens forvaltning af EU's budget og aflægger beretning om EU's finanser.

Medarbejderne er primært tjenestemænd, der ansættes fra listerne over egnede ansøgere fra de åbne udvælgelsesprøver, som offentliggøres på dette website. I visse tilfælde kan Revisionsretten dog også benytte midlertidigt ansatte eller kontraktansatte. Dette gælder også for alle de andre institutioner.

Praktik

Praktikophold

Åbent for ansøgninger: 01/12/2021 - 00:00
Frist: 31/01/2022 - 23:59(Bruxellestid)
Sted/steder: Luxembourg (Luxembourg)
Institution/agentur: Revisionsretten
Kontrakttype: Praktikant


Den Europæiske Revisionsret arrangerer tre praktikperioder om året inden for områder af interesse for Revisionsrettens arbejde.

Hvem kan søge? EU-borgere, som enten har en anerkendt universitetsgrad, eller som har gennemført mindst fire semestre af deres universitetsstudier inden for et område af interesse for Revisionsretten (revision, budget, regnskab, administration, HR, oversættelse, kommunikation, internationale forbindelser eller jura).

Varighed: 3, 4 eller 5 måneder.

Lønnet: Ja. Omkring 1 350 euro (afhængig af budgetbevillingerne).

Startdato: 1. februar, 1. maj og 1. september hvert år.

Flere oplysninger: https://www.eca.europa.eu/en/Pages/traineeshipcomplet.aspx