Ελεγκτικό Συνέδριο

Ως ανεξάρτητη εξωτερική ελεγκτική αρχή της ΕΕ, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) μεριμνά για τα συμφέροντα των Ευρωπαίων φορολογουμένων. Εδρεύει στο Λουξεμβούργο και δεν διαθέτει νομικές εξουσίες, αλλά έχει ως αποστολή τη βελτίωση της διαχείρισης του προϋπολογισμού της ΕΕ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την κατάρτιση εκθέσεων για τα οικονομικά της ΕΕ.

Απασχολεί κυρίως μόνιμους υπαλλήλους που προσλαμβάνονται μέσω των καταλόγων επιτυχόντων σε γενικούς διαγωνισμούς, οι οποίοι δημοσιεύονται σε αυτόν τον ιστότοπο. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο μπορεί επίσης να προσλαμβάνει έκτακτους ή συμβασιούχους υπαλλήλους. Το ίδιο ισχύει για όλα τα όργανα της ΕΕ.

Πρακτική άσκηση

Πρακτική άσκηση

Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων: 01/12/2021 - 00:00
Προθεσμία: 31/01/2022 - 23:59(Ώρα Βρυξελλών)
Τόπος/οι:: Λουξεμβούργο (Λουξεμβούργο)
Όργανο/οργανισμός: Ελεγκτικό Συνέδριο
Είδος σύμβασης: Ασκούμενος


Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο οργανώνει κάθε χρόνο τρεις περιόδους πρακτικής άσκησης σε τομείς σχετικούς με το έργο του.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: Υπήκοοι της ΕΕ που είτε έχουν λάβει αναγνωρισμένο πτυχίο πανεπιστημιακού επιπέδου είτε έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τέσσερα εξάμηνα πανεπιστημιακών σπουδών σε τομέα ενδιαφέροντος του Ελεγκτικού Συνεδρίου (εσωτερικός έλεγχος, προϋπολογισμός, λογιστική, διοίκηση, ανθρώπινοι πόροι, μετάφραση, επικοινωνία, διεθνείς σχέσεις, νομικά).

Διάρκεια: 3, 4 ή 5 μήνες.

Αμειβόμενη θέση: Ναι. Περίπου 1.350 ευρώ (ανάλογα με τις διαθέσιμες πιστώσεις του προϋπολογισμού).

Ημερομηνίες έναρξης: Την 1η Φεβρουαρίου, 1η Μαΐου και 1η Σεπτεμβρίου κάθε χρόνο.

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.eca.europa.eu/en/Pages/traineeshipcomplet.aspx