Kontrollikoda

Euroopa Kontrollikoda kui ELi sõltumatu välisaudiitor kaitseb ELi maksumaksjate huve. Luxembourgis asuval kontrollikojal ei ole seadusandlikke volitusi, kuid ta tegutseb selle nimel, et muuta ELi eelarve haldamine Euroopa Komisjoni poolt tõhusamaks ning koostab ELi rahalisi vahendeid käsitlevaid aruandeid.

Suurem osa töötajatest on ametnikud, kes on värvatud sellel veebisaidil avaldatud üldkonkursside reservnimekirjadest. Teatavatel juhtudel võib Euroopa Kontrollikoda võtta tööle ka ajutisi või lepingulisi töötajaid. See kehtib kõigi institutsioonide kohta.

Asukoht(asukohad): 

Praktika

Praktika

Avaldamise kuupäev: 01/05/2022 - 00:00
Tähtaeg: 30/06/2022 - 23:59(Brüsseli aja järgi)
Asukoht(asukohad): Luxembourg (Luksemburg)
Institutsioon/amet: Kontrollikoda
Lepingu liik: Praktikant


Euroopa Kontrollikoda korraldab oma töövaldkondadega seotud erialadel kolm praktikasessiooni aastas.

Kes saavad kandideerida? ELi kodanikud, kellel on kas ülikoolidiplom või läbitud vähemalt neli semestrit ülikooliõpinguid mõnel kontrollikoja tegevusega seotud erialal (nt audit, eelarve, raamatupidamine, haldus, inimressursid, tõlkimine, teabevahetus, rahvusvahelised suhted, õigus).

Kestus: 3, 4 või 5 kuud.

Tasustatud: Jah. Ligikaudu 1350 eurot (sõltuvalt kasutada olevast eelarvest).

Alguskuupäevad: Iga aasta 1. veebruar, 1. mai ja 1. september.

Lisateave: https://www.eca.europa.eu/en/Pages/traineeshipcomplet.aspx