Etusivu > Avoimet työpaikat > Institutions and agencies > Tilintarkastustuomioistuin

Tilintarkastustuomioistuin

Luxemburgissa toimivan Euroopan tilintarkastustuomioistuin on EU:n riippumaton ulkoinen tarkastaja, joka ajaa EU:n veronmaksajien etua. Sillä ei ole oikeudellista toimivaltaa, vaan sen tehtävä on auttaa Euroopan komissiota hallinnoimaan EU:n talousarviota. Lisäksi se raportoi EU:n varainhoidosta.

Tilintarkastustuomioistuimen työntekijät rekrytoidaan pääasiassa EPSOn sivustolla julkaistavien avoimien kilpailujen varallaololuetteloista. Joihinkin tehtäviin otetaan myös väliaikaisia tai sopimussuhteisia toimihenkilöitä. Tämä koskee kaikkia toimielimiä.

Toimipaikat: 

Työharjoittelu

Työharjoittelu

Hakuaika alkaa: 01/05/2022 - 00:00
Määräaika: 30/06/2022 - 23:59(Brysselin aikaa)
Toimipaikat: Luxemburg (Luxemburg)
Toimielin/Virasto: Tilintarkastustuomioistuin
Sopimuksen tyyppi: Harjoittelijat


Euroopan tilintarkastustuomioistuin järjestää vuosittain kolme käytännön harjoittelujaksoa toimintaansa liittyvillä aloilla.

Kohderyhmä: EU:n kansalaiset, jotka ovat suorittaneet korkeakoulututkinnon tai vähintään 4 lukukauden korkeakouluopinnot jollakin tilintarkastustuomioistuimen toimintaan liittyvällä alalla (tilintarkastus, talousarvio, kirjanpito, hallinto, henkilöstöhallinto, kääntäminen, viestintä, kansainväliset suhteet, lakiasiat).

Harjoittelun kesto: 3, 4 tai 5 kuukautta

Palkka/korvaus: Harjoittelusta maksetaan korvaus: noin 1 350 euroa/kk (käytettävissä olevista budjettivaroista riippuen)

Aloitusajankohdat: Vuosittain 1. helmikuuta, 1. toukokuuta ja 1. syyskuuta

Lisätietoja: https://www.eca.europa.eu/en/Pages/traineeshipcomplet.aspx