Számvevőszék

Az Európai Unió független külső ellenőreként az Európai Számvevőszék gondoskodik az uniós adófizetők érdekeinek védelméről. A luxembourgi székhelyű Számvevőszék nem rendelkezik jogi hatáskörökkel, de tevékenysége révén javítja az Európai Bizottság költségvetési gazdálkodását, és jelentések formájában számol be az EU pénzügyeiről.

Az intézmény az alkalmazottait többnyire az ezen a webhelyen közzétett általános versenyvizsgák tartaléklistáiról veszi fel. Bizonyos körülmények között azonban az Európai Számvevőszék ideiglenes, illetve szerződéses alkalmazottakat is foglalkoztathat. Ez a többi uniós intézményre is igaz.

Munkavégzés helye(i): 

Szakmai gyakorlat

Szakmai gyakorlatok

Jelentkezési időszak kezdete: 01/05/2022 - 00:00
Határidő: 30/06/2022 - 23:59(brüsszeli idő szerint)
Munkavégzés helye(i): Luxembourg (Luxemburg)
Intézmény / Ügynökség: Számvevőszék
A szerződés típusa: Gyakornokok


Az Európai Számvevőszék évente három időszakra szervez szakmai gyakorlatot a saját szakterületein.

Kik jelentkezhetnek? Az uniós tagállamok állampolgárai, akik a Számvevőszék tevékenységéhez kapcsolódó szakterületek valamelyikén (számvitel, költségvetés, könyvelés, adminisztráció, emberi erőforrások, fordítás, kommunikáció, nemzetközi kapcsolatok, jog) elismert egyetemi végzettséggel rendelkeznek vagy legalább négy egyetemi félévet elvégeztek.

Időtartam: 3, 4 vagy 5 hónap.

Kapnak-e fizetést a gyakornokok? Igen. A fizetés kb. 1350 euró (a rendelkezésre álló költségvetéstől függően).

Mikor lehet kezdeni? Minden év február 1-jén, május 1-jén és szeptember 1-jén.

További információk: https://www.eca.europa.eu/en/Pages/traineeshipcomplet.aspx