Audito Rūmai

Europos Audito Rūmai yra ES nepriklausoma išorės audito institucija, ginanti ES mokesčių mokėtojų interesus. Liuksemburge įsikūrę Audito Rūmai teisinių galių neturi. Jie siekia, kad Europos Komisija geriau tvarkytų ES biudžetą, ir rengia ES finansų ataskaitas.

Daugiausia darbuotojų yra pareigūnai, įdarbinti pasirinkus juos iš rezervo sąrašų, sudarytų po bendrųjų konkursų, paskelbtų šioje svetainėje. Tačiau tam tikromis aplinkybėmis Europos Audito Rūmai taip pat gali įdarbinti laikinųjų darbuotojų ir sutartininkų. Tai taikoma visoms institucijoms.

Stažuotės

Stažuotės

Paraiškos teikiamos nuo: 01/12/2021 - 00:00
Galutinė data: 31/01/2022 - 23:59(Briuselio laiku)
Vieta/os: Liuksemburgas (Liuksemburgas)
Institucija/Agentūra: Audito Rūmai
Etatų rūšys: Stažuotojas


Europos Audito Rūmai rengia tris su jų darbu susijusių sričių stažuočių sesijas per metus.

Paraiškas teikti gali: ES piliečiai, kurie turi pripažintą universitetinio išsilavinimo diplomą arba yra baigę bent keturis Audito Rūmus dominančios srities (audito, biudžeto, apskaitos, administravimo, žmogiškųjų išteklių, vertimo raštu, komunikacijos, tarptautinių santykių, teisės) universitetinių studijų semestrus.

Trukmė: 3, 4 arba 5 mėn.

Ar stažuotojams mokama? Taip, apie 1350 eurų (priklauso nuo turimų biudžeto asignavimų).

Pradžios datos: kiekvienų metų vasario 1 d., gegužės 1 d., rugsėjo 1 d.

Daugiau informacijos: https://www.eca.europa.eu/en/Pages/traineeshipcomplet.aspx