Revīzijas palāta

Eiropas Revīzijas palāta, kas atrodas Luksemburgā, kā neatkarīgs ārējs revidents gādā par ES nodokļu maksātāju interesēm. Kaut arī tai nav juridiskas varas, tās pamatuzdevums ir uzlabot Eiropas Komisijas īstenoto ES budžeta pārvaldību un sniegt vispārēju pārskatu par ES finanšu stāvokli.

Personāla locekļi galvenokārt ir ierēdņi, kas pieņemti darbā no atklāto konkursu rezerves sarakstiem, kuri publicēti šajā tīmekļa vietnē. Tomēr atsevišķos gadījumos Eiropas Revīzijas palāta var pieņemt darbā arī pagaidu darbiniekus un līgumdarbiniekus. Tas attiecas uz visām iestādēm.

Prakse

Prakse

Pieteikšanās procedūras sākums: 01/05/2022 - 00:00
Termiņš: 30/06/2022 - 23:59(pēc Briseles laika)
Vieta(-as): Luksemburga (Luksemburga)
Iestāde/aģentūra: Revīzijas palāta
Līguma veids: Stažieri


Eiropas Revīzijas palāta ik gadu rīko trīs prakses ciklus tās darbam svarīgās jomās.

Kas var pieteikties: ES pilsoņi, kas ieguvuši atzītu augstskolas līmeņa diplomu vai beiguši vismaz četrus augstskolas studiju semestrus kādā no Revīzijas palātas darbā svarīgām jomām (audits, budžets, grāmatvedība, vadība, cilvēkresursi, rakstiskā tulkošana, komunikācija, starptautiskās attiecības, jurisprudence).

Ilgums: 3, 4 vai 5 mēneši.

Apmaksāta prakse: jā, aptuveni 1350 eiro (atkarībā no pieejamajām budžeta iespējām).

Sākuma datums: 1. februāris, 1. maijs un 1. septembris (katru gadu).

Sīkāka informācija: https://www.eca.europa.eu/en/Pages/traineeshipcomplet.aspx