Rekenkamer

Als onafhankelijk extern financieel controleur waakt de Europese Rekenkamer over de belangen van de belastingbetalers in de EU. Zij is gevestigd in Luxemburg en heeft geen wettelijke bevoegdheden, maar streeft ernaar het beheer van de EU-begroting en de financiële verslaglegging door de Europese Commissie te verbeteren.

Het personeel haalt de instelling hoofdzakelijk van de reservelijsten na algemene vergelijkende onderzoeken die op deze website gepubliceerd worden. In sommige gevallen kan de Rekenkamer echter ook tijdelijke functionarissen of arbeidscontractanten voor ondersteunende taken in dienst nemen. Dit geldt voor alle instellingen.

Standplaatsen: 

Stage

Stages

Huidige sollicitatiemogelijkheden: 01/12/2021 - 00:00
Solliciteer voor: 31/01/2022 - 23:59(Brusselse tijd)
Standplaatsen: Luxemburg (Luxemburg)
Instelling/Agentschap: Rekenkamer
Dienstverband: Trainee


De Europese Rekenkamer organiseert drie stageperiodes per jaar.

Voor wie? Universitair afgestudeerden en universiteitsstudenten die al minstens vier semesters een voor de Rekenkamer relevante studie volgen (financiële controle, begroting en accountancy, administratie en personeel, vertaling, communicatie en internationale betrekkingen, rechten)

Hoe lang? 3, 4 of 5 maanden.

Betaald? Ja, ongeveer 1350 euro (afhankelijk van het beschikbare budget).

Begindata: elk jaar op 1 februari, 1 mei en 1 september

Meer informatie: https://www.eca.europa.eu/en/Pages/traineeshipcomplet.aspx