Trybunał Obrachunkowy

Jako unijny niezależny zewnętrzny kontroler Trybunał Obrachunkowy dba o interesy podatników w UE. Trybunał Obrachunkowy, z siedzibą w Luksemburgu, nie posiada uprawnień w zakresie egzekwowania prawa. Jego zadaniem jest dbanie o to, aby Komisja Europejska lepiej zarządzała budżetem UE. Trybunał przedstawia też sprawozdania na temat finansów UE.

Jego personel to głównie urzędnicy zatrudnieni za pośrednictwem list rezerwowych utworzonych w wyniku konkursów otwartych. Informacje o tych konkursach są opublikowane na tej stronie internetowej. Jednak w niektórych przypadkach Trybunał Obrachunkowy może również zatrudniać pracowników na czas określony lub pracowników kontraktowych. Dotyczy to również wszystkich pozostałych instytucji.

Staż

Staże

Aktualne procedury naboru: 01/05/2022 - 00:00
Termin: 30/06/2022 - 23:59(czasu brukselskiego)
Lokalizacja: Luksemburg (Luksemburg)
Instytucja/agencja: Trybunał Obrachunkowy
Typ umowy o pracę: Stażysta


Europejski Trybunał Obrachunkowy trzy razy do roku oferuje możliwość odbycia staży w dziedzinach powiązanych z jego działalnością.

Kto może się zgłosić: Obywatele UE, którzy posiadają uznawany dyplom uczelni wyższej lub którzy ukończyli co najmniej cztery semestry studiów uniwersyteckich na kierunku, który pokrywa się z obszarem działalności Trybunału (audyt, budżet, rachunkowość, administracja, zasoby ludzkie, tłumaczenia pisemne, komunikacja, stosunki międzynarodowe, prawo).

Czas trwania: 3, 4 lub 5 miesięcy.

Staż płatny: Tak – około 1 350 euro (w zależności od dostępnych środków budżetowych).

Terminy rozpoczęcia stażu: 1 lutego, 1 maja i 1 września co roku.

Więcej informacji: https://www.eca.europa.eu/en/Pages/traineeshipcomplet.aspx