Evropsko računsko sodišče

Evropsko računsko sodišče kot neodvisni zunanji revizor EU skrbi za interese davkoplačevalcev EU. Sodišče, ki ima sedež v Luxembourgu, nima pravnih pooblastil, vendar si prizadeva izboljšati, kako Evropska komisija upravlja proračun EU. Sodišče tudi poroča o finančnem poslovodenju v EU.

Sodišče večino svojih uslužbencev izbere z rezervnih seznamov uspešnih kandiatov javnih natečajev, objavljenih na tem spletišču. V določenih okoliščinah lahko zaposli tudi začasne ali pogodbene uslužbence. To velja za vse institucije.

Pripravništvo

Pripravništva

Prijave sprejemamo od: 01/05/2022 - 00:00
Rok za oddajo: 30/06/2022 - 23:59(Bruseljski čas)
Lokacija/-e: Luxembourg (Luksemburg)
Institucija/Agencija: Evropsko računsko sodišče
Vrsta pogodbe: Pripravnik


Evropsko računsko sodišče organizira tri pripravništva na leto na ustreznih področjih svojega dela.

Kdo se lahko prijavi: državljani EU s priznano univerzitetno diplomo ali končanimi najmanj štirimi semestri univerzitetne študijske smeri s področja, ki je v interesu Sodišča (revizija, proračun, računovodstvo, upravne zadeve, kadrovske zadeve, prevajanje, komuniciranje, mednarodni odnosi, pravo).

Trajanje: 3, 4 ali 5 mesecev.

Plačano: da. Približno 1 350 evrov (odvisno od razpoložljivih proračunskih sredstev).

Začetek: vsako leto 1. februarja, 1. maja in 1. septembra.

Več informacij: https://www.eca.europa.eu/en/Pages/traineeshipcomplet.aspx