Revisionsrätten

Revisionsrätten är EU:s oberoende externa revisor och ska skydda skattebetalarnas intressen. Revisionsrätten, som har sitt säte i Luxemburg, har inga rättsliga befogenheter, utan ska förbättra kommissionens förvaltning av EU-budgeten och rapportera om EU:s finanser.

De flesta av revisionsrättens anställda rekryteras genom allmänna uttagningsprov. Ibland söks också tillfälligt anställda och kontraktanställda. Detta gäller alla institutioner.

Tjänsteorter: 

Praktik

Praktik

Första ansökningsdag: 01/12/2021 - 00:00
Sista ansökningsdag: 31/01/2022 - 23:59(Bryssel-tid)
Tjänsteorter: Luxemburg (Luxemburg)
Institution/ byrå: Revisionsrätten
Anställningsform: Praktikant


Europeiska revisionsrätten anordnar tre praktikperioder per år.

Vem kan söka? Du som är EU-medborgare och har en akademisk examen eller minst fyra terminers högskolestudier inom ett relevant område (revision, budget, redovisning, administration, personalförvaltning, översättning, kommunikation, internationella relationer eller juridik).

Hur lång är praktiken? 3, 4 eller 5 månader

Får jag lön? Ja, cirka 1 350 euro i månaden (beroende på tillgängliga budgetanslag)

Startdatum: 1 februari, 1 maj och 1 september varje år.

Mer information: https://www.eca.europa.eu/en/Pages/traineeshipcomplet.aspx