Начало > Възможности за работа > Агенции и институции > Европейски икономически и социален комитет

Европейски икономически и социален комитет

Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК), със седалище в Брюксел, е консултативен орган на ЕС, в който влизат представители на организации на работниците и работодателите и на други заинтересовани групи. Той представя становища пред Европейската комисия, Съвета на ЕС и Европейския парламент по свързани с ЕС въпроси.

Европейският икономически и социален комитет обикновено набира персонал чрез конкурси на общо основание или процедури за подбор. Те се организират на междуинституционално ниво от Европейската служба за подбор на персонал. Понякога ЕИСК наема временен персонал в рамките на схемите за договорно наети или срочно наети служители. Това се отнася за всички институции.

Местоположение (-я): 

Стаж

Стажове

Местоположение (-я): Брюксел (Белгия)
Вид на договора: Стажант

Два пъти годишно Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) предлага стажове за висшисти. През тези периоди на обучение на работното място може да се научи какви са дейностите и ролята на ЕИСК и да се придобие професионален опит в мултикултурна среда.

Кой може да кандидатства: Висшисти, които са граждани на една от държавите на Европейския съюз.

Продължителност: 5 месеца

Платен: Да. Около 1190 евро на месец

Начални дати: 16 февруари и 16 септември

За повече информация: https://www.eesc.europa.eu/en/work-with-us/traineeships/long-term-traineeships

Европейски икономически и социален комитет — краткосрочни стажове

Местоположение (-я): Брюксел (Белгия)
Вид на договора: Стажант

Понякога се предлагат краткосрочни неплатени стажове, за които няма възрастови ограничения.

Кой може да кандидатства: Студенти и наскоро дипломирали се висшисти

Продължителност: От 1 до 3 месеца

Платен: Не.

Начални дати: текущо

За повече информация: https://www.eesc.europa.eu/en/work-with-us/traineeships/short-term-traineeships