Úvod > PRACOVNÍ NABÍDKY > Institutions and agencies > Evropský hospodářský a sociální výbor

Evropský hospodářský a sociální výbor

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) je poradní orgán EU složený ze zástupců organizací pracovníků a zaměstnavatelských organizací a dalších zájmových skupin. Poskytuje svá stanoviska k evropským otázkám Evropské komisi, Radě EU a Evropskému parlamentu. Jeho sídlo je v Bruselu.

Výbor obvykle přijímá zaměstnance na základě veřejných výběrových řízení, která na interinstitucionální úrovni organizuje Evropský úřad pro výběr personálu (EPSO). Někdy také zaměstnává dočasné smluvní zaměstnance. To platí pro všechny instituce EU.

Lokalita/y: 

Odborná stáž

Odborná stáž

Lokalita/y: Brusel (Belgie)
Druh smlouvy: Stáže

Evropský hospodářský a sociální výbor nabízí dvakrát ročně stáže pro absolventy vysokých škol. Je to skvělá příležitost dozvědět se více o úloze a činnosti této instituce a získat profesní zkušenosti v multikulturním prostředí.

Kdo může podat přihlášku: absolventi vysokých škol, kteří jsou občany některého z členských států Evropské unie

Doba trvání: 5 měsíců

Placená stáž: ano, přibližně 1 190 eur měsíčně

Datum zahájení stáže: 16. února nebo 16. září

Více informací: https://www.eesc.europa.eu/en/work-with-us/traineeships/long-term-traineeships

Krátkodobé stáže v Evropském hospodářském a sociálním výboru

Lokalita/y: Brusel (Belgie)
Druh smlouvy: Stáže

Neplacené stáže na kratší dobu jsou občas k dispozici pro všechny bez věkového omezení.

Kdo může podat přihlášku: vysokoškolští studenti a čerství absolventi vysoké školy

Doba trvání stáže: 1 až 3 měsíce

Plat: žádný

Datum zahájení stáže: Tyto stáže probíhají průběžně.

Více informací: https://www.eesc.europa.eu/en/work-with-us/traineeships/short-term-traineeships