Forside > Jobmuligheder > Institutions and agencies > Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) ligger i Bruxelles og er et rådgivende EU-organ bestående af repræsentanter for arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationer og andre interessegrupper. Udvalget afgiver udtalelser om EU-spørgsmål til EU-Kommissionen, Rådet og EU-Parlamentet.

EØSU rekrutterer normalt medarbejdere via åbne udvælgelsesprøver eller andre typer åben udvælgelse. Udvælgelsen foregår som en fælles rekrutteringsproces for alle institutionerne og organiseres af Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor. Undertiden ansætter EØSU ikke-fastansat personale, dvs. kontraktansatte og midlertidigt ansatte. Dette gælder også for alle de andre institutioner.

Sted/steder: 

Praktik

Praktikophold

Sted/steder: Bruxelles (Belgien)
Kontrakttype: Praktikant

To gange om året tilbyder Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg praktikophold til universitetsuddannede. Disse praktikperioder giver mulighed for at lære om EØSU's rolle og aktiviteter og at få erhvervserfaring i et multikulturelt miljø.

Hvem kan søge? Universitetsuddannede, som er statsborgere i et EU-land

Varighed: 5 måneder

Lønnet: Ja. Ca. 1 190 euro pr. måned

Startdato: 16. februar og 16. september

Flere oplysninger: https://www.eesc.europa.eu/en/work-with-us/traineeships/long-term-traineeships

Kortere praktikophold i Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

Sted/steder: Bruxelles (Belgien)
Kontrakttype: Praktikant

Der er af og til mulighed for ulønnede praktikophold i kortere perioder uden alderskrav.

Hvem kan søge? Universitetsstuderende og nyuddannede

Varighed: 1 til 3 måneder

Lønnet: Nej

Startdatoer: Løbende

Flere oplysninger: https://www.eesc.europa.eu/en/work-with-us/traineeships/short-term-traineeships