Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Institutions and agencies > Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

Με έδρα τις Βρυξέλλες, η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (EΟΚΕ) είναι ένα συμβουλευτικό όργανο της ΕΕ, το οποίο απαρτίζεται από εκπροσώπους οργανώσεων εργοδοτών και εργαζομένων καθώς και άλλων ομάδων συμφερόντων. Εκδίδει γνωμοδοτήσεις για ζητήματα της ΕΕ προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (EΟΚΕ) συνήθως προσλαμβάνει προσωπικό μέσω  γενικών διαγωνισμών ή διαδικασιών επιλογής, που διοργανώνονται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού. Μερικές φορές, η ΕΟΚΕ απασχολεί μη μόνιμο προσωπικό, ως συμβασιούχους ή έκτακτους υπαλλήλους. Το ίδιο ισχύει για όλα τα όργανα της ΕΕ.

Πρακτική άσκηση

Πρακτική άσκηση

Τόπος/οι:: Βρυξέλλες (Βέλγιο)
Είδος σύμβασης: Ασκούμενος

Δύο φορές τον χρόνο, η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή προσφέρει πρακτική άσκηση σε πτυχιούχους πανεπιστημίου. Κατά τη διάρκεια αυτής της ενδοϋπηρεσιακής πρακτικής άσκησης, οι ασκούμενοι έχουν την ευκαιρία να μάθουν για το ρόλο και τις δραστηριότητες της ΕΟΚΕ και να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: Πτυχιούχοι πανεπιστημίου, υπήκοοι κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Διάρκεια: 5 μήνες

Αμειβόμενη θέση: Ναι. Περίπου 1.190 ευρώ τον μήνα

Ημερομηνίες έναρξης: 16 Φεβρουαρίου και 16 Σεπτεμβρίου

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.eesc.europa.eu/en/work-with-us/traineeships/long-term-traineeships

Βραχυχρόνιες περίοδοι πρακτικής άσκησης στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

Τόπος/οι:: Βρυξέλλες (Βέλγιο)
Είδος σύμβασης: Ασκούμενος

Μη αμειβόμενη πρακτική άσκηση για σύντομο χρονικό διάστημα μπορεί ενίοτε να πραγματοποιηθεί χωρίς περιορισμό ηλικίας.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: φοιτητές πανεπιστημίου και πρόσφατα αποφοιτήσαντες

Διάρκεια: 1 έως 3 μήνες

Αμειβόμενη: Όχι

Ημερομηνίες έναρξης: σε εξέλιξη

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.eesc.europa.eu/en/work-with-us/traineeships/short-term-traineeships