Avaleht > Töövõimalused > Institutions and agencies > Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

Brüsselis asuv Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee on ELi nõuandev organ, mis koosneb töötajate ja tööandjate organisatsioonide ning muude huvirühmade esindajatest. Komitee esitab oma arvamusi ELi küsimustes Euroopa Komisjonile, Euroopa Liidu Nõukogule ja Euroopa Parlamendile.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee värbab personali üldiselt avalike konkursside või valikumenetluste kaudu. Neid korraldab institutsioonidevahelisel tasandil Euroopa Personalivaliku Amet. Mõnikord võtab Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee tööle ajutisi töötajaid lepingu või ajutuste töötajate kava alusel. See kehtib kõigi institutsioonide kohta.

 

Asukoht(asukohad): 

Praktika

Praktikakohad

Asukoht(asukohad): Brüssel (Belgia)
Lepingu liik: Praktikant

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteel on aastas kaks ülikoolilõpetanute praktikasessiooni. Kohapealne koolitus annab võimaluse viia end kurssi komitee ülesannete ja tegevusega ning omandada töökogemus mitmekultuurilises keskkonnas.

Kes saavad kandideerida? Ülikoolilõpetanud, kes on Euroopa Liidu liikmesriigi kodanikud.

Kestus: 5 kuud

Tasustatud: jah. Umbes 1190 eurot kuus.

Alguskuupäevad: 16. veebruar ja 16. september

Lisateave: https://www.eesc.europa.eu/en/work-with-us/traineeships/long-term-traineeships

Lühiajalised praktikakohad Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees

Asukoht(asukohad): Brüssel (Belgia)
Lepingu liik: Praktikant

Aeg-ajalt pakutakse komitees lühiajalisi vanusepiiranguta tasustamata praktikakohti.

Kes saavad kandideerida? Üliõpilased ja äsja ülikooli lõpetanud

Kestus: 1–3 kuud

Tasustatud: ei

Alguskuupäevad: selguvad jooksvalt

Lisateave: https://www.eesc.europa.eu/en/work-with-us/traineeships/short-term-traineeships