Pradžia > Darbo galimybės > Institutions and agencies > Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

Briuselyje įsikūręs Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) yra ES patariamasis organas, kurį sudaro darbuotojų ir darbdavių organizacijų bei kitų interesų grupių atstovai. Jis teikia nuomones ES klausimais Europos Komisijai, ES Tarybai ir Europos Parlamentui.

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) paprastai priima darbuotojus atviro konkurso arba atrankos tvarka. Konkursus ir atrankas tarpinstituciniu lygmeniu rengia Europos personalo atrankos tarnyba. Kartais EESRK pagal sutartį arba laikino darbo agentūrų sistemą įdarbina nenuolatinių darbuotojų. Tai taikoma visoms institucijoms.

Stažuotės

Stažuotės

Vieta/os: Briuselis (Belgija)
Etatų rūšys: Stažuotojas

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas du kartus per metus rengia stažuotes universitetų absolventams. Šios stažuotės suteikia galimybę daugiau sužinoti apie EESRK vaidmenį ir veiklą, įgyti profesinės patirties daugiakultūrėje aplinkoje.

Paraiškas teikti gali: universitetų absolventai, kurie yra Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai.

Trukmė: 5 mėnesiai

Ar stažuotojams mokama? Taip, apie 1190 eurų per mėnesį.

Pradžios datos: vasario 16 d., rugsėjo 16 d.

Daugiau informacijos: https://www.eesc.europa.eu/en/work-with-us/traineeships/long-term-traineeships

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto trumpalaikės stažuotės

Vieta/os: Briuselis (Belgija)
Etatų rūšys: Stažuotojas

Kartais rengiamos trumpos nemokamos stažuotės, kurių dalyvių amžius neribojamas.

Paraiškas teikti gali: universitetų studentai ir studijas neseniai baigę asmenys.

Trukmė: 1–3 mėnesiai

Ar stažuotojams mokama? Ne

Pradžios datos: nuolat

Daugiau informacijos: https://www.eesc.europa.eu/en/work-with-us/traineeships/short-term-traineeships