Sākumlapa > Darba iespējas > Institutions and agencies > Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK), kas atrodas Briselē, ir ES padomdevēja struktūra, kurā darbojas darba devēju un darba ņēmēju organizāciju un citu interešu grupu pārstāvji. Tā sniedz atzinumus par ES jautājumiem Eiropas Komisijai, ES Padomei un Eiropas Parlamentam.

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK) parasti darbiniekus darbā pieņem, izmantojot atklātus konkursus vai atlases procedūras. Tās starpiestāžu līmenī rīko Eiropas Personāla atlases birojs. Dažkārt EESK saskaņā ar pagaidu darbinieku vai līgumdarbinieku shēmu nodarbina pagaidu darbiniekus. Tas attiecas uz visām iestādēm.

Vieta(-as): 

Prakse

Prakse

Vieta(-as): Brisele (Beļģija)
Līguma veids: Stažieri

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja augstskolu absolventiem piedāvā iziet praksi divreiz gadā. Prakses laikā iespējams uzzināt vairāk par EESK pienākumiem un darbību, kā arī gūt darba pieredzi daudzkultūru vidē.

Kas var pieteikties: augstskolu absolventi, kas ir Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi.

Ilgums: 5 mēneši.

Vai tiek maksāts: jā, aptuveni 1190 eiro mēnesī.

Sākuma datums: 16. februāris un 16. septembris.

Sīkāka informācija: https://www.eesc.europa.eu/en/work-with-us/traineeships/long-term-traineeships

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja, īstermiņa prakse

Vieta(-as): Brisele (Beļģija)
Līguma veids: Stažieri

Ik pa laikam var pieteikties uz neapmaksātu īstermiņa praksi, turklāt nav vecuma ierobežojuma.

Kas var pieteikties: Studenti un diplomu nesen saņēmuši augstskolu absolventi

Ilgums: 1–3 mēneši.

Apmaksa: Nav.

Sākuma datums: Tiklīdz parādās vakance.

Sīkāka informācija: https://www.eesc.europa.eu/en/work-with-us/traineeships/short-term-traineeships