Strona główna > Możliwości zatrudnienia > Institutions and agencies > Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES), z siedzibą w Brukseli, jest organem doradczym UE, reprezentującym organizacje pracowników i pracodawców oraz inne grupy interesu. EKES przedkłada Komisji Europejskiej, Radzie UE i Parlamentowi Europejskiemu opinie na temat działań UE.

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) rekrutuje swoich pracowników z reguły w drodze otwartych konkursów i procedur naboru. Organizuje je dla instytucji unijnych Europejski Urząd Doboru Kadr. Czasami EKES zatrudnia pracowników niezatrudnionych na stałe, jako pracowników kontraktowych lub zatrudnionych na czas określony. Dotyczy to również wszystkich pozostałych instytucji.

Lokalizacja: 

Staż

Staże

Lokalizacja: Bruksela (Belgia)
Typ umowy o pracę: Stażysta

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny dwa razy do roku organizuje staże dla absolwentów uczelni wyższych. Stażyści dowiadują się, jak funkcjonuje EKES i jakie realizuje zadania. Nabywają również doświadczenie zawodowe w wielokulturowym środowisku.

Kto może się zgłosić: Absolwenci szkół wyższych będący obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej

Czas trwania: 5 miesięcy

Staż płatny: Tak – około 1 190 euro miesięcznie

Terminy rozpoczęcia stażu: 16 lutego i 16 września

Więcej informacji: https://www.eesc.europa.eu/en/work-with-us/traineeships/long-term-traineeships

Staże krótkoterminowe w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym

Lokalizacja: Bruksela (Belgia)
Typ umowy o pracę: Stażysta

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny oferuje czasami krótkie staże niepłatne. Są one dostępne bez ograniczeń wiekowych.

Kto może się zgłosić: Studenci szkół wyższych oraz absolwenci, którzy niedawno uzyskali dyplom

Czas trwania: Od 1 do 3 miesięcy

Staż płatny: Nie

Terminy rozpoczęcia stażu: Brak stałych terminów

Więcej informacji: https://www.eesc.europa.eu/en/work-with-us/traineeships/short-term-traineeships