Domovská stránka > Pracovné príležitosti > Institutions and agencies > Európsky hospodársky a sociálny výbor

Európsky hospodársky a sociálny výbor

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) sídli v Bruseli, je poradným orgánom EÚ a tvorený zástupcami organizácií zamestnancov a zamestnávateľov a iných záujmových skupín. Vydáva stanoviská pre Európsku komisiu, Radu Európskej únie a Európsky parlament k otázkam týkajúcim sa EÚ.

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) vo všeobecnosti prijíma zamestnancov prostredníctvom verejných výberových konaní alebo súťaží. Tie na medziinštitucionálnej úrovni organizuje Európsky úrad pre výber pracovníkov. EHSV niekedy zamestnáva dočasných zamestnancov v rámci plánu zmluvných alebo dočasných zamestnancov. Platí to pre všetky inštitúcie.

Miesto(-a): 

Stáž

Stáže

Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Druh zmluvy: Stážisti

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) ponúka dvakrát ročne stáže absolventom vysokých škôl. Sú príležitosťou dozvedieť sa viac o úlohách a činnostiach EHSV a získať odbornú prax v multikultúrnom prostredí.

Kto sa môže prihlásiť: Absolventi vysokých škôl, ktorí sú štátnymi príslušníkmi členských štátov Európskej únie.

Trvanie: 5 mesiacov

Platená stáž: Áno. Približne 1 190 EUR mesačne

Dátumy nástupu: 16. februára a 16. septembra

Ďalšie informácie: https://www.eesc.europa.eu/en/work-with-us/traineeships/long-term-traineeships

Krátkodobé stáže v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore

Miesto(-a): Brusel (Belgicko)
Druh zmluvy: Stážisti

Občas sa ponúkajú neplatené stáže na krátke obdobia bez obmedzenia veku.

Kto sa môže prihlásiť: Študenti vysokých škôl a čerství absolventi

Trvanie: 1 mesiac až 3 mesiace

Platená stáž: Nie.

Dátum nástupu: priebežne

Ďalšie informácie: https://www.eesc.europa.eu/en/work-with-us/traineeships/short-term-traineeships