Domača stran > Zaposlitvene možnosti > Institutions and agencies > Evropski ekonomsko-socialni odbor

Evropski ekonomsko-socialni odbor

Evropski ekonomsko-socialni odbor, ki ima sedež v Bruslju, je svetovalno telo EU, ki ga sestavljajo predstavniki organizacij delavcev in delodajalcev ter drugih interesnih skupin. Za Evropsko komisijo, Svet EU in Evropski parlament pripravlja mnenja o vprašanjih EU.

Evropski ekonomsko-socialni odbor običajno zaposluje prek javnih natečajev in izbirnih postopkov, ki jih na medinstitucionalni ravni pripravlja Evropski urad za izbor osebja.  Včasih Evropski ekonomsko-socialni odbor zaposluje tudi pogodbene in začasne uslužbence. To velja za vse institucije.

Lokacija/-e: 

Pripravništvo

Pripravništvo

Lokacija/-e: Bruselj (Belgija)
Institucija/Agencija: Evropski ekonomsko-socialni odbor
Vrsta pogodbe: Pripravnik

Evropski ekonomsko-socialni odbor dvakrat letno ponudi pripravništva za univerzitetne diplomante. Med pripravništvom spoznajo naloge in dejavnosti Odbora ter pridobijo strokovne izkušnje v večkulturnem okolju.

Kdo se lahko prijavi: Univerzitetni diplomanti, državljani držav članic Evropske unije.

Trajanje: 5 mesecev

Plačano: Da. Okoli 1190 evrov na mesec

Začetek: 16. februar in 16. september

Več informacij: https://www.eesc.europa.eu/en/work-with-us/traineeships/long-term-traineeships

Kratkotrajno pripravništvo na Evropskem ekonomsko-socialnem odboru

Lokacija/-e: Bruselj (Belgija)
Institucija/Agencija: Evropski ekonomsko-socialni odbor
Vrsta pogodbe: Pripravnik

Kratkotrajna neplačana pripravništva so občasna, starostne omejitve za kandidate ni.

Kdo se lahko prijavi: Univerzitetni študenti in novi diplomanti

Trajanje: 1–3 mesece

Plačano pripravništvo: Ne

Začetek pripravništva: poteka

Več informacij: https://www.eesc.europa.eu/en/work-with-us/traineeships/short-term-traineeships