Förstasida > Jobb och praktik > Institutions and agencies > Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK), som har sitt säte i Bryssel, är ett rådgivande EU-organ med företrädare för arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer och andra intressegrupper. Kommittén skickar yttranden i EU-frågor till kommissionen, rådet och Europaparlamentet.

De flesta av kommitténs anställda rekryteras genom allmänna uttagningsprov som anordnas av Europeiska rekryteringsbyrån. Ibland söks också tillfälligt anställda och kontraktsanställda. Detta gäller alla institutioner.

Tjänsteorter: 

Praktik

Praktik

Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Anställningsform: Praktikant

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén erbjuder praktik för dig med högskoleexamen två gånger per år. Under praktiken lär du dig mycket om kommitténs uppdrag och verksamhet och får yrkeserfarenhet i en mångkulturell arbetsmiljö.

Vem kan söka? Du som är EU-medborgare och har en högskoleexamen

Hur lång är praktiken? 5 månader

Får jag lön? Ja, cirka 1 190 euro i månaden

Startdatum: 16 februari och 16 september

Mer information: https://www.eesc.europa.eu/en/work-with-us/traineeships/long-term-traineeships

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén – obetald korttidspraktik

Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Anställningsform: Praktikant

Vi erbjuder ibland obetald praktik under kort tid och utan åldersgräns för de sökande.

Vem kan söka? Högskolestuderande och nyutexaminerade

Hur lång är praktiken? 1 till 3 månader

Får jag lön? Nej

Startdatum: Löpande

Mer information: https://www.eesc.europa.eu/en/work-with-us/traineeships/short-term-traineeships