Начало > Възможности за работа > Institutions and agencies > Европейска служба за външна дейност

Европейска служба за външна дейност

Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) е дипломатическата служба на ЕС. Централата ѝ е в Брюксел, но тя има офиси в целия свят. Нейната цел е външната политика на ЕС да бъде по-последователна и по-ефективна, като по този начин се засили глобалното влияние на Европа.

От време на време Европейската служба за подбор на персонал публикува покани за изразяване на интерес за Европейската служба за външна дейност на този уебсайт. Кандидатите трябва да издържат изпит, за да могат евентуално да бъдат наети на работа. Заинтересованите лица могат също така да проверяват на уебсайтовете на различните делегациите за свободни места за договорно наети служители в делегациите на ЕС.

 

Местоположение (-я): 

Стаж

Европейска служба за външна дейност

Местоположение (-я): Градове извън ЕС
Вид на договора: Стажант

ЕС има дългогодишна традиция в предлагането на възможности за стажове в делегациите на Съюза по света. Стажовете са предназначени основно за студенти и млади хора с висше образование. Те представляват образователен проект, който не предвижда никакви договорни или трудови правоотношение с делегацията.

Кой може да кандидатства: В зависимост от съответния стълб стажовете в делегациите на ЕС са отворени за граждани на ЕС, граждани на страни кандидатки, приключили преговорите за присъединяване към ЕС, и граждани на приемащата държава. За платени стажове — кандидатите трябва да са завършили университет или еквивалентно висше учебно заведение и да са получили най-малко бакалавърска степен; за неплатени задължителни стажове — кандидатите трябва да са студенти 3-та, 4-та или 5-та година в университет или друго висше учебно заведение. Кандидатите трябва да могат да общуват на работния език на съответната делегация на ЕС, а познанията по официалния език на приемащата държава са предимство.

Продължителност: максимум 6 месеца

Заплащане: за млади хора с висше образование и по-малко от една година професионален опит.
Неплатени задължителни стажове: за студенти, които вече пребивават и учат в приемащата държава.

За повече информация: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/39144/traineeship-eu-d...