Avaleht > Töövõimalused > Institutions and agencies > Euroopa välisteenistus

Euroopa välisteenistus

Euroopa välisteenistus, mis on ELi diplomaatiline teenistus, asub Brüsselis ning tal on esindused kogu maailmas. Välisteenistuse eesmärk on muuta ELi välispoliitika järjepidavamaks ja tõhusamaks, suurendades seeläbi Euroopa mõju maailmas.

Aeg-ajalt avaldab Euroopa Personalivaliku Amet sellel veebisaidil osalemiskutsed töökohtadele Euroopa välisteenistuses. Kandidaadid peavad värbamiseks läbima testi. Samuti võib huvi korral külastada erinevate delegatsioonide veebisaite vabade lepinguliste ametikohtade leidmiseks ELi delegatsioonides.

Asukoht(asukohad): 

Praktika

Euroopa välisteenistus

Asukoht(asukohad): ELi mittekuuluvad linnad
Institutsioon/amet: Euroopa välisteenistus
Lepingu liik: Praktikant

Euroopa Liit on pikka aega pakkunud praktikavõimalusi ELi delegatsioonides üle kogu maailma. Praktikakohad on mõeldud eelkõige üliõpilastele ja hiljuti ülikooli lõpetanutele. Tegemist on haridusliku projektiga, millega ei kaasne lepingulist või töösuhet ELi delegatsiooniga.

Kes saavad kandideerida? Olenevalt valdkonnast saavad ELi delegatsioonis praktikakohta taotleda ELi kodanikud, ELiga ühinemisläbirääkimised lõpule viinud kandidaatriigi kodanikud ning asukohariigi kodanikud. Tasustatud praktikakoha kandidaadid peavad olema lõpetanud ülikooli või sellega võrdväärset haridust pakkuva kõrgkooli vähemalt bakalaureusekraadiga; tasustamata kohustusliku erialapraktika koha kandidaadid peavad olema ülikooli või muu kõrgkooli kolmanda, neljanda või viienda aasta üliõpilased. Kandidaadid peavad oskama ELi delegatsiooni töökeelt, kasuks tuleb ka asukohariigi ametliku keele oskus.

Kestus: kuni 6 kuud

Tasustatud: praktika puhul, mis on mõeldud hiljuti ülikooli lõpetanutele, kellel on vähem kui aasta pikkune töökogemus.
Tasustamata kohustuslik erialapraktika: üliõpilastele, kes juba elavad ja õpivad asukohariigis.

Lisateave: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/39144/traineeship-eu-d...