Sākumlapa > Darba iespējas > Institutions and agencies > Eiropas Ārējās darbības dienests

Eiropas Ārējās darbības dienests

Eiropas Ārējās darbības dienests (EĀDD), kura galvenā mītne atrodas Briselē  un biroji visā pasaulē, ir ES diplomātiskais dienests. Tā mērķis ir veidot saskanīgāku un efektīvāku ES ārpolitiku, tādējādi vairojot Eiropas ietekmi pasaulē.

Dažkārt Eiropas Personāla atlases birojs publicē uzaicinājumus izteikt ieinteresētību par darbu Eiropas Ārējās darbības dienestā šajā tīmekļa vietnē. Kandidātiem ir jāiztur tests, lai viņus varētu eventuāli pieņemt darbā. Ieinteresētās personas var arī skatīt līgumdarbinieku vakances dažādu ES delegāciju tīmekļa vietnēs.

Vieta(-as): 

Prakse

Eiropas Ārējās darbības dienests

Vieta(-as): Ārpussavienības pilsētas
Līguma veids: Stažieri

Eiropas Savienība jau ilgu laiku piedāvā stažēšanās programmas, kurās stažieri dodas uz ES delegācijām visā pasaulē. Stažēšanās programmas galvenokārt paredzētas studentiem un diplomu nesen saņēmušiem absolventiem. Tās veidoti kā izglītības projekti, kas neparedz līgumiskas vai darba attiecības ar attiecīgo delegāciju.

Kas var pieteikties: Atkarībā no konkrētā prakses veida uz stažēšanos ES delegācijās var pieteikties ES pilsoņi, to kandidātvalstu pilsoņi, kuras ir pabeigušas sarunas par pievienošanos ES, kā arī uzņēmējas valsts pilsoņi. Kandidātiem, kuri piesakās uz apmaksātu stažēšanos, jābūt nesen absolvējušiem universitāti vai līdzvērtīgu augstākās izglītības iestādi un ieguvušiem vismaz bakalaura līmeņa diplomu. Tiem, kas piesakās uz neapmaksātu obligāto stažēšanos, jābūt universitātes vai citas augstākās izglītības iestādes trešā, ceturtā vai piektā kursa studentiem. Tāpat potenciālajiem stažieriem jāspēj mutiski sazināties ES delegācijas darba valodā, un uzņēmējas valsts oficiālās valodas zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību.

Ilgums: ne vairāk kā 6 mēneši.

Apmaksa: diplomu nesen saņēmušiem absolventiem ar darba pieredzi, kas nepārsniedz vienu gadu.
Neapmaksātā obligātā stažēšanās: studentiem, kuri jau dzīvo un studē uzņēmējas valstī.

Sīkāka informācija: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/39144/traineeship-eu-d...