Strona główna > Możliwości zatrudnienia > Institutions and agencies > Europejska Służba Działań Zewnętrznych

Europejska Służba Działań Zewnętrznych

Europejska Służba Działań Zewnętrznych (ESDZ), z siedzibą w Brukseli i biurami na całym świecie, jest unijną służbą dyplomatyczną. Jej zadaniem jest dbanie o to, by polityka zagraniczna UE była spójniejsza i skuteczniejsza oraz by zwiększyła się rola UE na świecie.

Zaproszenia do wyrażenia zainteresowania pracą dla Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych są czasem publikowane na stronie internetowej Europejskiego Urzędu Doboru Kadr. Kandydaci muszą zdać odpowiedni test, aby móc uczestniczyć w naborze. Osoby zainteresowane mogą również szukać ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracowników kontraktowych w delegaturach UE na stronach poszczególnych delegatur.

Lokalizacja: 

Staż

Europejska Służba Działań Zewnętrznych

Lokalizacja: Miasta w krajach spoza UE
Typ umowy o pracę: Stażysta

Już od wielu lat UE oferuje młodym ludziom możliwość odbycia staży w swoich delegaturach UE na całym świecie. Oferta ta jest przede wszystkim skierowana do studentów i młodych absolwentów uczelni wyższych. Staże mają charakter ściśle edukacyjny – delegatury nie zawierają ze stażystami żadnego rodzaju umów o pracę.

Kto może się zgłosić? W zależności od ich rodzaju staże w delegaturach UE są przeznaczone dla obywateli UE, obywateli krajów kandydujących, które zakończyły negocjacje akcesyjne, oraz obywateli kraju, w którym znajduje się delegatura. Kandydaci ubiegający się o staże płatne muszą być absolwentami uniwersytetów lub równoważnych uczelni wyższych i posiadać co najmniej dyplom licencjata. Kandydaci ubiegający się o staże niepłatne wymagane w ramach programu studiów muszą być studentami trzeciego, czwartego lub piątego roku uniwersytetu lub innej uczelni wyższej. Stażyści muszą posługiwać się językiem roboczym delegatury UE. Znajomość języka urzędowego kraju, w którym znajduje się delegatura, jest dodatkowym atutem.

Czas trwania: Maksymalnie 6 miesięcy

Staż płatny: Jest przeznaczony dla młodych absolwentów uczelni wyższych, o doświadczeniu zawodowym krótszym niż rok.
Staż niepłatny w ramach obowiązkowych praktyk zawodowych: Oferowany jest studentom już mieszkającym i studiującym w kraju, w którym znajduje się delegatura.

Więcej informacji: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/39144/traineeship-eu-d...