Acasă > Posturi disponibile > Institutions and agencies > Serviciul European de Acțiune Externă

Serviciul European de Acțiune Externă

Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE), cu sediul la Bruxelles și birouri în toată lumea, este serviciul diplomatic al UE. Scopul său este să sporească eficiența și coerența politicii externe a UE, contribuind astfel la creșterea influenței Europei la nivel global.

Uneori, Oficiul European pentru Selecția Personalului publică pe site-ul de față cereri de exprimare a interesului pentru Serviciul European de Acțiune Externă. Candidații trebuie să treacă de un test pentru a putea demara procedura de recrutare. Persoanele interesate pot consulta și posturile vacante de agenți contractuali publicate pe site-urile delegațiilor UE.

Stagiari

Serviciul European de Acțiune Externă

Locații: Orașe din afara UE
Tip de contract: Stagiar

Stagiile în delegațiile UE de pretutindeni se bucură de o îndelungată tradiție. Aceste oportunități se oferă în principal studenților și tinerilor absolvenți. Este vorba de un proiect educațional care nu prevede contracte sau raporturi de muncă cu delegația.

Candidați eligibili: În funcție de pilonul avut în vedere, pot efectua stagii în delegațiile UE cetățeni europeni, cetățeni ai țărilor candidate care au încheiat negocierile de aderare la UE și resortisanți ai țării gazdă. Pentru stagiile plătite, candidații trebuie să fie absolvenți de studii superioare (să aibă cel puțin titlul de licențiat); pentru stagiile obligatorii fără plată, solicitanții trebuie să fie studenți în anul 3, 4 sau 5 la o universitate sau altă instituție de învățământ superior. Candidații trebuie să fie capabili să vorbească în limba de lucru a delegației UE respective. Cunoașterea limbii oficiale a țării gazdă constituie un avantaj.

Durata: Maximum 6 luni

Plătit: pentru absolvenți de universitate cu mai puțin de un an de experiență profesională.
Neplătit (ca stagiu obligatoriu): pentru studenții care locuiesc și studiază deja în țara gazdă.

Mai multe informații: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/39144/traineeship-eu-d...