Domovská stránka > Pracovné príležitosti > Institutions and agencies > Európska služba pre vonkajšiu činnosť

Európska služba pre vonkajšiu činnosť

Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) sídli v Bruseli, kancelárie má po celom svete a je diplomatickou službou EÚ. Jej cieľom je vytvoriť súdržnejšiu a účinnejšiu zahraničnú politiku EÚ, a tým zvýšiť vplyv Európy vo svete.

Európsky úrad pre výber pracovníkov z času na čas zverejní na tomto webovom sídle výzvy na vyjadrenie záujmu o prácu v oddelení Európskej služby pre vonkajšiu činnosť. Uchádzači musia prejsť skúškou, aby ich žiadosť mohla byť zvážená na prijatie do zamestnania. Jednotlivci môžu takisto hľadať voľné pracovné miesta zmluvných zamestnancov v delegáciách EÚ na rôznych webových sídlach delegácií.

Miesto(-a): 

Stáž

Európska služba pre vonkajšiu činnosť

Miesto(-a): Mestá mimo EÚ
Druh zmluvy: Stážisti

EÚ už dlhé roky ponúka stáže v delegáciách EÚ na celom svete. Stáže sa organizujú v zásade pre študentov a mladých absolventov vysokých škôl. Ide o vzdelávací projekt bez zmluvného alebo pracovnoprávneho vzťahu s delegáciou.

Kto sa môže prihlásiť: Stáže v delegáciách EÚ sú v závislosti od konkrétneho piliera otvorené pre občanov EÚ, občanov kandidátskych krajín, ktoré uzavreli rokovania o pristúpení s EÚ, a pre štátnych príslušníkov hostiteľskej krajiny. Ak sa chcú žiadatelia uchádzať o platené stáže, musia byť absolventmi univerzitného alebo rovnocenného vysokoškolského štúdia aspoň na úrovni bakalára. V prípade záujmu o neplatené povinné stáže musia byť žiadatelia študentmi 3., 4. alebo 5. ročníka univerzity alebo inej vysokej školy. Uchádzači musia ovládať pracovný jazyk delegácie EÚ a znalosť úradného jazyka hostiteľskej krajiny by bola výhodou.

Trvanie: maximálne 6 mesiacov

Platená stáž: pre mladých absolventov s menej ako ročnou odbornou praxou.
Neplatená povinná stáž: pre študentov, ktorí už majú pobyt v hostiteľskej krajine a študujú v nej.

Ďalšie informácie: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/39144/traineeship-eu-d...