Domača stran > Zaposlitvene možnosti > Institutions and agencies > Evropska služba za zunanje delovanje

Evropska služba za zunanje delovanje

Evropska služba za zunanje delovanje (ESZD) s sedežem v Bruslju in predstavništvi po svetu je diplomatska služba EU. Prizadeva si, da bi bila zunanja politika EU doslednejša in učinkovitejša, kar bo povečalo vpliv EU v svetu.

Evropski urad za izbor osebja na tem spletišču občasno objavi razpise za prijavo interesa za evropsko službo za zunanje delovanje. Kandidati, ki se želijo zaposliti, morajo uspešno opraviti preizkus. Na spletiščih delegacij EU so objavljena tudi prosta delovna mesta za pogodbene uslužbence.

Lokacija/-e: 

Pripravništvo

Evropska služba za zunanje delovanje

Lokacija/-e: Mesta zunaj EU
Vrsta pogodbe: Pripravnik

Evropska unija že dolgo ponuja pripravniška mesta v delegacijah EU v svetu, namenjena predvsem študentom in mladim diplomantom. Pripravništvo je izobraževalni projekt, pripravnik ni v pogodbenem oz. delovnem razmerju z delegacijo.

Kdo se lahko prijavi: Državljani EU, državljani držav kandidatk, ki so zaključile pristopna pogajanja z EU in državljani države gostiteljice, odvisno od posameznega področja. Plačana praksa je namenjena univerzitetnim ali visokošolskim diplomantom z diplomo najmanj prve stopnje; neplačana je obvezna praksa za univerzitetne ali visokošolske študente tretjega, četrtega ali petega letnika. Kandidati morajo obvladati delovni jezik delegacije EU, znanje uradnega jezika države gostiteljice je dodatna prednost.

Trajanje: največ 6 mesecev

Plačano: za diplomante z manj kot enoletno delovno izkušnjo.
Neplačana obvezna praksa: za študente, ki že prebivajo in študirajo v državi gostiteljici.

Več informacij: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/39144/traineeship-eu-d...