Начало > Възможности за работа > Агенции и институции > Европейска служба за външна дейност

Европейска служба за външна дейност

Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) е дипломатическата служба на ЕС. Централата ѝ е в Брюксел, но тя има офиси в целия свят. Нейната цел е външната политика на ЕС да бъде по-последователна и по-ефективна, като по този начин се засили глобалното влияние на Европа.

Всички свободни работни места за договорно наети служители на ЕСВД — както в централата в Брюксел, така и в делегациите на ЕС — се публикуват на уебсайта на ЕСВД (връзка по-долу).

Местоположение (-я): 

Стаж

Европейска служба за външна дейност

Местоположение (-я): Градове извън ЕС
Вид на договора: Стажант

ЕС има дългогодишна традиция в предлагането на възможности за стажове в делегациите на Съюза по света. Стажовете са предназначени основно за студенти и млади хора с висше образование. Те представляват образователен проект, който не предвижда никакви договорни или трудови правоотношение с делегацията.

Кой може да кандидатства: В зависимост от съответния стълб стажовете в делегациите на ЕС са отворени за граждани на ЕС, граждани на страни кандидатки, приключили преговорите за присъединяване към ЕС, и граждани на приемащата държава. За платени стажове — кандидатите трябва да са завършили университет или еквивалентно висше учебно заведение и да са получили най-малко бакалавърска степен; за неплатени задължителни стажове — кандидатите трябва да са студенти 3-та, 4-та или 5-та година в университет или друго висше учебно заведение. Кандидатите трябва да могат да общуват на работния език на съответната делегация на ЕС, а познанията по официалния език на приемащата държава са предимство.

Продължителност: максимум 6 месеца

Заплащане: за млади хора с висше образование и по-малко от една година професионален опит.
Неплатени задължителни стажове: за студенти, които вече пребивават и учат в приемащата държава.

За повече информация: https://www.eeas.europa.eu/eeas/vacancies_en?f%5B0%5D=contract_type%3ATrainee&f%…