Úvod > PRACOVNÍ NABÍDKY > Institutions and agencies > Evropská služba pro vnější činnost

Evropská služba pro vnější činnost

Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ) je diplomatický orgán EU, který má hlavní sídlo v Bruselu a další kanceláře po celém světě. Jejím úkolem je posilovat soudržnost a účinnost zahraniční politiky Unie a zvyšovat tak vliv Evropy na mezinárodní scéně.

Všechna volná místa na postech smluvních zaměstnanců ESVČ – jak v ústředí, tak v delegacích EU – tento orgán zveřejňuje na svých internetových stránkách (odkaz níže).

Lokalita/y: 

Odborná stáž

Evropská služba pro vnější činnost

Lokalita/y: Město mimo EU
Druh smlouvy: Stáže

Již řadu let jsou v delegacích EU po celém světě nabízeny stáže studentům a čerstvým absolventům vysokých škol. Jedná se o vzdělávací projekt, který nepočítá s nabídkou práce v delegaci.

Kdo může podat přihlášku: Stáží v delegacích EU se mohou v závislosti na typu stáže zúčastnit občané EU, občané kandidátských zemí, jež ukončily jednání o přistoupení k Unii, a také státní příslušníci hostitelské země. V případě placených stáží musejí mít uchazeči dokončené alespoň bakalářské studium. V případě povinných neplacených stáží musejí být uchazeči studenty třetího, čtvrtého nebo pátého ročníku vysoké školy. Uchazeči musejí být schopni komunikovat v pracovním jazyce delegace EU. Znalost úředního jazyka hostitelské země je výhodou.

Doba trvání stáže: maximálně 6 měsíců

Placená stáž: pro čerstvé absolventy vysokoškolského studia, kteří mají za sebou méně než jeden rok odborné praxe
Povinná neplacená stáž: pro studenty, kteří již v hostitelské zemi pobývají a studují

Více informací: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/39144/traineeship-eu-d…