Forside > Jobmuligheder > Institutions and agencies > Den Europæiske Tjeneste for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten)

Den Europæiske Tjeneste for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten)

Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) er EU's diplomatiske tjeneste og har kontorer både i Bruxelles og rundt omkring i verden. Den har til opgave at gøre EU's udenrigspolitik mere sammenhængende og effektiv og dermed øge Europas globale indflydelse.

Ledige stillinger som kontraktansat i EU-Udenrigstjenesten, både i hovedkvarteret og i EU-delegationerne, offentliggøres på EU-Udenrigstjenestens website (følg linket nedenfor).

Sted/steder: 

Praktik

Tjenesten for EU's Optræden Udadtil

Sted/steder: Byer uden for EU
Kontrakttype: Praktikant

EU har en lang tradition for at tilbyde praktikophold i sine delegationer rundt omkring i verden. Praktikophold henvender sig grundlæggende til studerende og unge, der lige er blevet færdige med en uddannelse. Det er et uddannelsesprojekt, der ikke fører til kontrakt- eller ansættelsesforhold i delegationen.

Hvem kan søge? Afhængigt af, hvilken type praktikplads der er tale om, står praktikophold åbne for EU-borgere, borgere fra kandidatlande, der har gennemført forhandlingerne om optagelse i EU, og borgere fra værtslandet. Ved lønnede praktikophold skal ansøgerne som minimum have en bachelorgrad. Ved ulønnede praktikophold skal ansøgerne være studerende på 3., 4. eller 5. år på en højere læreanstalt. Ansøgerne skal kunne tale arbejdssproget på EU-delegationen. Det er en fordel at have kendskab til værtslandets officielle sprog.

Varighed: Højst 6 måneder

Lønnet? Ja, for unge færdiguddannede med under ét års erhvervserfaring.
Ulønnet obligatorisk praktikophold? Ja, for studerende, der allerede bor og studerer i værtslandet.

Flere oplysninger: https://www.eeas.europa.eu/eeas/vacancies_en?f%5B0%5D=contract_type%3ATrainee&f%…