Etusivu > Avoimet työpaikat > Institutions and agencies > Euroopan ulkosuhdehallinto

Euroopan ulkosuhdehallinto

Brysselissä ja eri puolilla maailmaa toimiva Euroopan ulkosuhdehallinto (EUH) huolehtii EU:n diplomaattisista suhteista. Sen tavoitteena on parantaa EU:n ulkopolitiikan johdonmukaisuutta ja tehokkuutta ja lisätä EU:n vaikutusvaltaa maailmanlaajuisesti.

Kaikki Euroopan ulkosuhdehallinnon sopimussuhteisten toimihenkilöiden avoimet työpaikat – niin päätoimipaikassa Brysselissä kuin EU:n edustustoissakin – julkaistaan EUH:n verkkosivuilla (ks. alla oleva linkki).

Toimipaikat: 

Työharjoittelu

Euroopan ulkosuhdehallinto

Toimipaikat: EU:n ulkopuoliset kaupungit
Toimielin/Virasto: Euroopan ulkosuhdehallinto
Sopimuksen tyyppi: Harjoittelijat

EU on tarjonnut harjoittelumahdollisuuksia EU:n edustustoissa eri puolilla maailmaa jo pitkään. Harjoittelupaikat on tarkoitettu lähinnä opiskelijoille ja korkeakoulututkinnon suorittaneille nuorille. Harjoitteluun ei liity sopimus- tai työsuhdetta edustustoon, vaan siinä on kysymys oman osaamisen kehittämisestä.

Kohderyhmä: Harjoittelupaikkoja EU:n edustustoissa voivat hakea EU:n kansalaiset sekä EU-jäsenyysneuvottelut päätökseen saattaneiden ehdokasmaiden ja edustuston sijaintimaan kansalaiset. Palkalliseen harjoitteluun hakevien on pitänyt valmistua yliopistosta tai muusta korkeakoulusta, ja heillä on oltava vähintään kandidaatin tutkinto. Palkaton harjoittelu on tarkoitettu kolmannen, neljännen ja viidennen vuoden korkeakouluopiskelijoille, joiden opintoihin sisältyy pakollinen harjoittelujakso. Hakijalla on oltava hyvä kyseisen EU-edustuston työkielen taito. Edustuston sijaintimaan kielen taito katsotaan eduksi.

Harjoittelun kesto: enintään 6 kuukautta

Palkka/korvaus: Harjoitteluajalta maksetaan palkkaa vastavalmistuneille, joilla on alle vuoden työkokemus.
Pakollinen palkaton harjoittelu: Kohderyhmänä ovat edustuston sijaintimaassa jo asuvat ja opiskelevat opiskelijat.

Lisätietoja: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/39144/traineeship-eu-d…