Etusivu > Deiseanna fostaíochta > Institutions and agencies > An tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí

An tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí

Is í an tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí seirbhís taidhleoireachta an Aontais Eorpaigh. Sa Bhruiséil atá an tSeirbhís lonnaithe agus oifigí aici ar fud an domhain. Is é is aidhm di beartas eachtrach an Aontais a dhéanamh níos soiléire agus níos éifeachtaí, agus cur le tionchar domhanda an Aontais ar an gcaoi sin.

Is ar shuíomh gréasáin na Seirbhíse (nasc thíos) a fhoilsítear gach folúntas atá ag an tSeirbhís le haghaidh gníomhairí ar conradh, ar folúntais iad atá lonnaithe sa Cheanncheathrú nó ar Thoscaireachtaí de chuid an Aontais.

Tréimhsí oiliúna

An tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí

Áit(eanna): Cathracha lasmuigh den AE
Cineál an chonartha: Oiliúnaí

Tá nós seanbhunaithe in institiúidí an Aontais Eorpaigh deiseanna oiliúna a thairiscint i dToscaireachtaí an Aontais ar fud an domhain. Is le haghaidh mic léinn agus céimithe óga go háirithe atá na tréimhsí oiliúna sin ann. Tionscadal oideachais is ea an tréimhse oiliúna agus níl an Toscaireacht faoi aon oibleagáid chonarthach ná fostaíochta dá thoradh.

Cé atá incháilithe: Is féidir le saoránaigh den Aontas Eorpach, saoránaigh de thíortha is iarrthóirí ar bhallraíocht san Aontas Eorpach a bhfuil an chaibidlíocht faoina dteacht isteach tugtha chun críche acu, agus náisiúnaigh den tír ina bhfuil an Toscaireacht lonnaithe, iarratas a dhéanamh ar thréimhse oiliúna sa Toscaireacht, de réir an réimse atá i gceist. I gcás tréimhsí oiliúna ar pá, ní mór d'iarrthóirí céim ollscoile (céim bhaitsiléara ar a laghad) nó a cothrom ó institiúid ardoideachais a bheith bainte amach acu. I gcás tréimhsí oiliúna gan phá, ar cuid éigeantach den chúrsa léinn iad, is mic léinn den tríú, den cheathrú nó den chúigiú bliain de chúrsa ollscoile nó de chúrsa institiúide ardoideachais eile atá incháilithe. Ní mór teanga oibre na Toscaireachta a bheith ag na hiarrthóirí agus ba bhuntáiste eolas a bheith acu ar theanga oifigiúil na tíre ina bhfuil an Toscaireacht lonnaithe.

Tréimhse: 6 mhí ar a mhéad

Tréimhse oiliúna ar pá: i gcás céimithe óga a bhfuil níos lú ná bliain amháin de thaithí oibre acu.
Tréimhse oiliúna gan phá ar cuid éigeantach den chúrsa léinn í: i gcás mic léinn atá ina gcónaí agus ag staidéar cheana féin sa tír ina bhfuil an Toscaireacht.

Tuilleadh eolais: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/39144/traineeship-eu-d…