Početna stranica > Mogućnosti zaposlenja > Institutions and agencies > Europska služba za vanjsko djelovanje

Europska služba za vanjsko djelovanje

Europska služba za vanjsko djelovanje (ESVD) sa sjedištem u Bruxellesu i predstavništvima diljem svijeta diplomatska je služba EU-a. Njezina je uloga učiniti vanjsku politiku EU-a što dosljednijom i djelotvornijom te time povećati utjecaj EU-a u svijetu.

Sva slobodna radna mjesta za ugovorno osoblje u ESVD-u (u sjedištu u Bruxellesu i u delegacijama EU-a) objavljuju se na internetskim stranicama ESVD-a (poveznica u nastavku).

Mjesto zaposlenja: 

Pripravnički staž

Europska služba za vanjsko djelovanje

Mjesto zaposlenja: Gradovi izvan EU-a
Vrsta ugovora: Pripravnici

EU tradicionalno nudi mogućnost odrađivanja pripravničkog staža u delegacijama EU-a diljem svijeta. Tu mogućnost koriste uglavnom studenti i osobe koje su nedavno diplomirale. Riječ je o obrazovnom projektu koji ne podrazumijeva zasnivanje ugovornog ili radnog odnosa s delegacijom.

Tko se može prijaviti: ovisno o stupu kojem određeni staž pripada stažiranje u delegacijama EU otvoreno je državljanima EU-a, državljanima zemalja kandidatkinja koje su zaključile pristupne pregovore s EU-om i državljanima zemlje u kojoj se nalazi delegacija. Za plaćeno stažiranje kandidati moraju imati sveučilišnu ili jednakovrijednu visokoškolsku diplomu najmanje na razini prvopristupnika; za neplaćeno obvezno stažiranje kandidati moraju biti studenti 3., 4. ili 5. godine sveučilišnog ili drugog visokoobrazovnog programa. Kandidati moraju imati aktivno znanje radnog jezika delegacije EU-a. Znanje službenog jezika zemlje u kojoj se delegacija nalazi smatra se prednošću.

Trajanje: najviše 6 mjeseci

Plaćeno: za osobe koje su nedavno diplomirale i imaju manje od jedne godine radnog iskustva
Neplaćeno obvezno stažiranje: za studente koji već žive i studiraju u zemlji u kojoj se delegacija nalazi

Više informacija: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/39144/traineeship-eu-d…