Pradžia > Darbo galimybės > Institutions and agencies > Europos išorės veiksmų tarnyba

Europos išorės veiksmų tarnyba

Briuselyje ir biuruose visame pasaulyje įsikūrusi Europos išorės veiksmų tarnyba (EIVT) yra Europos Sąjungos diplomatinė tarnyba. Ji siekia, kad ES užsienio politika būtų nuoseklesnė ir veiksmingesnė ir kad dėl to didėtų Europos įtaka pasaulyje.

Apie visas laisvas EIVT sutartininkų darbo vietas – tiek būstinėse, tiek ES delegacijose – skelbiama EIVT interneto svetainėje (nuoroda pateikiama toliau).

Stažuotės

Europos išorės veiksmų tarnyba

Vieta/os: Ne ES miestai
Institucija/Agentūra: Europos išorės veiksmų tarnyba
Etatų rūšys: Stažuotojas

ES jau seniai siūlo stažuočių galimybių ES delegacijose visame pasaulyje. Stažuotės iš esmės skirtos studentams ir jauniems absolventams. Tai švietimo projektas, pagal jį sutartinių arba darbo santykių su delegacija nenumatoma.

Paraiškas teikti gali: priklausomai nuo rūšies, stažuotės ES delegacijose yra skirtos ES, šalių kandidačių, užbaigusių stojimo į ES derybas, ir priimančiosios šalies piliečiams. Kad galėtų gauti stažuotės, už kurią jiems būtų mokama, vietą, kandidatai turi būti baigę bent bakalauro studijas universitete arba lygiavertėje aukštojo mokslo įstaigoje. Kad gautų nemokamos privalomos stažuotės vietą, kandidatai turi būti trečių, ketvirtų arba penktų metų universiteto arba kitos aukštojo mokslo įstaigos studentai. Jie turi galėti bendrauti ES delegacijos darbo kalba. Priimančiosios šalies oficialiosios kalbos mokėjimas būtų privalumas.

Trukmė: iki 6 mėnesių.

Ar stažuotojams mokama? Jauniems absolventams, turintiems trumpesnės kaip vienų metų profesinės patirties.
Nemokamos privalomos stažuotės: siūlomos studentams, jau gyvenantiems ir studijuojantiems priimančiojoje šalyje.

Daugiau informacijos: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/39144/traineeship-eu-d…