Paġna ewlenija > Opportunitajiet ta' xogħol > Institutions and agencies > Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna

Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna

Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE), li hu bbażat fi Brussell u f’uffiċċji madwar id-dinja, hu l-korp diplomatiku tal-UE. Għandu l-għan li jagħmel il-politika barranija tal-UE aktar koerenti u effettiva, u b’hekk tiżdied l-influwenza globali tal-Ewropa.

Il-postijiet battala kollha ta’ aġenti kuntrattwali tas-SEAE – kemm fl-HQs kif ukoll fid-Delegazzjonijiet tal-UE – huma ppubblikati fuq is-sit web tas-SEAE (link hawn taħt).

Traineeship

Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna

Postijiet: Bliet li mhumiex fl-UE
Tip ta' kuntratt: Apprendist

L-UE għandha tradizzjoni twila li toffri opportunitajiet ta’ traineeship fid-Delegazzjonijiet tal-UE fid-dinja kollha. It-traineeships huma essenzjalment stabbiliti għall-benefiċċju tal-istudenti u l-gradwati żgħażagħ. Huma proġett edukattiv li ma jipprevedi ebda tip ta’ relazzjoni kuntrattwali jew ta’ impjieg mad-Delegazzjoni.

Min jista’ japplika: it-traineeships fid-Delegazzjonijiet tal-Unjoni tal-UE huma miftuħa għaċ-ċittadini tal-UE, iċ-ċittadini mill-pajjiżi kandidati li kkonkludew in-negozjati tal-adeżjoni mal-UE u ċ-ċittadini tal-pajjiż ospitanti, skont il-pilastru speċifiku. Għat-traineeships bi ħlas, l-applikanti jridu jkunu gradwati minn università jew stabbiliment tal-edukazzjoni għolja ekwivalenti b’tal-inqas livell tal-Baċellerat; għat-traineeships obbligatorji bla ħlas, l-applikanti jridu jkunu studenti tat-tielet, ir-raba’ jew il-ħames sena ta’ Università jew stabbiliment tal-edukazzjoni għolja ieħor. Il-kandidati jrid ikollhom il-kapaċità li jitkellmu bil-lingwa operattiva tad-Delegazzjoni tal-UE filwaqt li l-għarfien tal-lingwa uffiċjali tal-pajjiż ospitanti jkun ta’ vantaġġ qawwi.

Tul: massimu ta’ 6 xhur

Bi ħlas: għall-gradwati żgħażagħ b'inqas minn sena ta’ esperjenza professjonali.
Traineeship obbligatorja bla ħlas: għall-istudenti li diġà joqogħdu u jistudjaw fil-pajjiż ospitanti

Aktar tagħrif: https://www.eeas.europa.eu/eeas/vacancies_en?f%5B0%5D=contract_type%3ATrainee&f%…