Strona główna > Możliwości zatrudnienia > Institutions and agencies > Europejska Służba Działań Zewnętrznych

Europejska Służba Działań Zewnętrznych

Europejska Służba Działań Zewnętrznych (ESDZ), z siedzibą w Brukseli i biurami na całym świecie, jest unijną służbą dyplomatyczną. Dba o to, by polityka zagraniczna UE była bardziej spójna i skuteczna oraz by zwiększyła się rola UE na świecie.

Wszystkie wakaty na stanowiskach pracowników kontraktowych w ESDZ – zarówno w siedzibie głównej, jak i w delegaturach UE – są publikowane na stronie internetowej ESDZ (link poniżej).

Lokalizacja: 

Staż

Europejska Służba Działań Zewnętrznych

Lokalizacja: Miasta w krajach spoza UE
Typ umowy o pracę: Stażysta

Już od wielu lat UE oferuje młodym ludziom możliwość odbycia staży w swoich delegaturach UE na całym świecie. Oferta ta jest przede wszystkim skierowana do studentów i młodych absolwentów uczelni wyższych. Staże mają charakter ściśle edukacyjny – delegatury nie zawierają ze stażystami żadnego rodzaju umów o pracę.

Kto może się zgłosić? W zależności od ich rodzaju staże w delegaturach UE są przeznaczone dla obywateli UE, obywateli krajów kandydujących, które zakończyły negocjacje akcesyjne, oraz obywateli kraju, w którym znajduje się delegatura. Kandydaci ubiegający się o staże płatne muszą być absolwentami uniwersytetów lub równoważnych uczelni wyższych i posiadać co najmniej dyplom licencjata. Kandydaci ubiegający się o staże niepłatne wymagane w ramach programu studiów muszą być studentami trzeciego, czwartego lub piątego roku uniwersytetu lub innej uczelni wyższej. Stażyści muszą posługiwać się językiem roboczym delegatury UE. Znajomość języka urzędowego kraju, w którym znajduje się delegatura, jest dodatkowym atutem.

Czas trwania: Maksymalnie 6 miesięcy

Staż płatny: Jest przeznaczony dla młodych absolwentów uczelni wyższych, o doświadczeniu zawodowym krótszym niż rok.
Staż niepłatny w ramach obowiązkowych praktyk zawodowych: Oferowany jest studentom już mieszkającym i studiującym w kraju, w którym znajduje się delegatura.

Więcej informacji: https://www.eeas.europa.eu/eeas/vacancies_en?f%5B0%5D=contract_type%3ATrainee&f%…