Domovská stránka > Pracovné príležitosti > Institutions and agencies > Európska služba pre vonkajšiu činnosť

Európska služba pre vonkajšiu činnosť

Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ), ktorá má sídlo v Bruseli a úrady na celom svete, je diplomatickou službou EÚ. Jej cieľom je posilňovať účinnosť a súdržnosť zahraničnej politiky EÚ, a tým zvyšovať vplyv Európy vo svete.

Všetky voľné pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov v rámci ESVČ – v ústredí, ako aj na delegáciách EÚ – sú uverejnené na webovom sídle ESVČ (odkaz nižšie).

Miesto(-a): 

Stáž

Európska služba pre vonkajšiu činnosť

Miesto(-a): Mestá mimo EÚ
Druh zmluvy: Stážisti

EÚ už dlhé roky ponúka stáže v delegáciách EÚ na celom svete. Stáže sa organizujú v zásade pre študentov a mladých absolventov vysokých škôl. Ide o vzdelávací projekt bez zmluvného alebo pracovnoprávneho vzťahu s delegáciou.

Kto sa môže prihlásiť: Stáže v delegáciách EÚ sú v závislosti od konkrétneho piliera otvorené pre občanov EÚ, občanov kandidátskych krajín, ktoré uzavreli rokovania o pristúpení s EÚ, a pre štátnych príslušníkov hostiteľskej krajiny. Ak sa chcú žiadatelia uchádzať o platené stáže, musia byť absolventmi univerzitného alebo rovnocenného vysokoškolského štúdia aspoň na úrovni bakalára. V prípade záujmu o neplatené povinné stáže musia byť žiadatelia študentmi 3., 4. alebo 5. ročníka univerzity alebo inej vysokej školy. Uchádzači musia ovládať pracovný jazyk delegácie EÚ a znalosť úradného jazyka hostiteľskej krajiny by bola výhodou.

Trvanie: maximálne 6 mesiacov

Platená stáž: pre mladých absolventov s menej ako ročnou odbornou praxou.
Neplatená povinná stáž: pre študentov, ktorí už majú pobyt v hostiteľskej krajine a študujú v nej.

Ďalšie informácie: https://www.eeas.europa.eu/eeas/vacancies_en?f%5B0%5D=contract_type%3ATrainee&f%…