Domača stran > Zaposlitvene možnosti > Institutions and agencies > Evropska služba za zunanje delovanje

Evropska služba za zunanje delovanje

Evropska služba za zunanje delovanje (ESZD) s sedežem v Bruslju in predstavništvi po svetu je diplomatska služba EU. Prizadeva si, da bi bila zunanja politika EU doslednejša in učinkovitejša, kar bo povečalo vpliv EU v svetu.

Vsa prosta delovna mesta pogodbenih uslužbencev ESZD - na sedežu in v delegacijah EU - so objavljena na spletišču ESZD (povezava spodaj).

Lokacija/-e: 

Pripravništvo

Evropska služba za zunanje delovanje

Lokacija/-e: Mesta zunaj EU
Vrsta pogodbe: Pripravnik

Evropska unija že dolgo ponuja pripravniška mesta v delegacijah EU v svetu, namenjena predvsem študentom in mladim diplomantom. Pripravništvo je izobraževalni projekt, pripravnik ni v pogodbenem oz. delovnem razmerju z delegacijo.

Kdo se lahko prijavi: Državljani EU, državljani držav kandidatk, ki so zaključile pristopna pogajanja z EU in državljani države gostiteljice, odvisno od posameznega področja. Plačana praksa je namenjena univerzitetnim ali visokošolskim diplomantom z diplomo najmanj prve stopnje; neplačana je obvezna praksa za univerzitetne ali visokošolske študente tretjega, četrtega ali petega letnika. Kandidati morajo obvladati delovni jezik delegacije EU, znanje uradnega jezika države gostiteljice je dodatna prednost.

Trajanje: največ 6 mesecev

Plačano: za diplomante z manj kot enoletno delovno izkušnjo.
Neplačana obvezna praksa: za študente, ki že prebivajo in študirajo v državi gostiteljici.

Več informacij: https://www.eeas.europa.eu/eeas/vacancies_en?f%5B0%5D=contract_type%3ATrainee&f%…