Förstasida > Jobb och praktik > Institutions and agencies > Europeiska utrikestjänsten

Europeiska utrikestjänsten

Europeiska utrikestjänsten med bas i Bryssel och kontor i hela världen är EU:s diplomatiska kår med uppgift att göra EU:s utrikespolitik mer samstämmig och effektiv för att öka EU:s internationella inflytande.

Alla lediga tjänster för kontraktsanställda vid utrikestjänsten – både på huvudkontoret och på delegationerna – utlyses på utrikestjänstens webbplats (länk nedan).

Tjänsteorter: 

Praktik

Europeiska utrikestjänsten

Tjänsteorter: Orter utanför EU
Institution/ byrå: Europeiska utrikestjänsten
Anställningsform: Praktikant

EU erbjuder sedan länge praktikplatser vid sina delegationer världen runt. Praktiken är i första hand till för studerande och nyutexaminerade. Det rör sig om en utbildningspraktik som inte innebär någon form av kontrakt eller anställning hos delegationen.

Vem kan söka? Beroende på typen av praktik riktar sig praktikplatserna vid EU-delegationerna till medborgare i EU-länderna och de kandidatländer som har avslutat sina anslutningsförhandlingar med EU. Medborgare i värdlandet kan också söka. För betald praktik måste du ha minst en kandidatexamen från universitet, högskola eller liknande institut för högre utbildning. För obetald obligatorisk praktik ska du vara tredje-, fjärde- eller femteårsstudent. Du måste kunna tala arbetsspråket vid EU-delegationen. Kunskaper i värdlandets officiella språk är ett plus.

Hur lång är praktiken? Högst 6 månader

Får jag lön? Ja, om du är nyutexaminerad och har högst ett års yrkeserfarenhet.
Obetald obligatorisk praktik: Om du redan bor och studerar i värdlandet kan du söka obetald obligatorisk praktik.

Mer information: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/39144/traineeship-eu-d…