Úvod > PRACOVNÍ NABÍDKY > Institutions and agencies > Evropský výbor regionů

Evropský výbor regionů

Evropský výbor regionů je poradní institucí EU složenou z místních a regionálních volených zástupců ze všech členských zemí Unie. Ti se jeho prostřednictvím mohou vyjadřovat k právním předpisům EU, které mají přímý dopad na regiony a města.

Předpokladem pro přijetí do pracovního poměru jako úředník ve Výboru regionů je úspěšné absolvování otevřeného výběrového řízení, které pro všechny instituce organizuje Evropský úřad pro výběr personálu (EPSO). Výbor zaměstnává i dočasnésmluvní zaměstnance. Zaměstnanci místních, regionálních či státních orgánů nebo mezivládních organizací se mohou ucházet také o místa tzv. vyslaných národních odborníků.

Lokalita/y: 

Odborná stáž

Stáže

Lokalita/y: Brusel (Belgie)
Instituce/ Agentura: Evropský výbor regionů
Druh smlouvy: Stáže

Díky stážím ve Výboru regionů získáte zkušenost z první ruky v tomto dynamickém politickém shromáždění. Seznámíte se s cíli a činností výboru a budete mít možnost podílet se na evropské integraci. Stážisté jsou přidělováni do jednotlivých oddělení, takže náplň jejich práce se může lišit. Některá oddělení jsou více politicky orientovaná, jiná jsou spíše administrativní povahy. Obecně platí, že náplň práce se podobá té, kterou provádějí nižší úředníci (platová třída AD 5).

Kdo může podat přihlášku: Absolventi vysokých škol z členských zemí EU nebo ze zemí, které mají status oficiální kandidátské země na přistoupení, s důkladnou znalostí jednoho z úředních jazyků Evropské unie a dostatečnou znalostí dalšího pracovního jazyka EU (francouzština nebo angličtina).

Doba trvání stáže: 5 měsíců

Plat: ano, přibližně 1 000 eur měsíčně

Datum zahájení stáže: 16. února nebo 16. září

Více informací: https://cor.europa.eu/en/about/Pages/traineeships.aspx

Odborné stáže pro vládní úředníky ve Výboru regionů

Lokalita/y: Brusel (Belgie)
Instituce/ Agentura: Evropský výbor regionů
Druh smlouvy: Stáže

Účelem odborných stáží je zprostředkovat znalosti a zkušenosti zainteresovaných stran pracovníkům Výboru a vnést je tak do politických procesů. Účastníci odborných stáží pak současně získají konkrétní znalosti o fungování Výboru a mohou je přenést na místní a regionální úroveň. Získají tak celkovou představu o cílech evropské spolupráce a integrace a budou mít příležitost pracovat v multikulturním a mnohojazyčném prostředí.

Kdo může podat přihlášku: Úředníci z místních, regionálních či celostátních orgánů členských států EU nebo ze země, která je oficiálně kandidátem na přistoupení. Uchazeči by měli být odborníci, jejichž pozice a funkce odpovídá úrovni administrátora EU.

Doba trvání stáže: 1 až 4 měsíce (s možností prodloužení na 6 měsíců)

Plat: Žádný. Odměny poskytuje vysílající instituce.

Datum zahájení stáže: Odborné stáže probíhají průběžně.

Více informací: https://cor.europa.eu/en/about/Pages/traineeships.aspx

Krátkodobé studijní pobyty ve Výboru regionů

Lokalita/y: Brusel (Belgie)
Instituce/ Agentura: Evropský výbor regionů
Druh smlouvy: Stáže

V rámci studijního pobytu ve Výboru regionů můžete pracovat na konkrétním projektu a zároveň získat jedinečnou, bezprostřední zkušenost s fungováním tohoto orgánu. Stážisté dostanou příležitost pracovat v multikulturním, mnohojazyčném prostředí a získají praktické zkušenosti s každodenní prací jednotlivých oddělení Výboru.

Kdo může podat přihlášku: Státní příslušníci EU nebo kandidátské země, kteří získali alespoň bakalářský titul.

Doba trvání stáže: 1 až 4 měsíce (podle dostupnosti zdrojů může být prodloužena až na 6 měsíců)

Plat: žádný

Více informací: https://cor.europa.eu/en/about/Pages/traineeships.aspx