Forside > Jobmuligheder > Institutions and agencies > Det Europæiske Regionsudvalg

Det Europæiske Regionsudvalg

Det Europæiske Regionsudvalg ligger i Bruxelles og er et rådgivende EU-organ, der består af repræsentanter fra alle EU-landene, der er valgt lokalt og regionalt. Gennem Regionsudvalget kan de give deres mening til kende om EU-lovgivning, der har direkte betydning for regioner og byer.

For at blive ansat som tjenestemand i Regionsudvalget skal du bestå en åben udvælgelsesprøve. Sådanne prøver organiseres af Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor som led i den fælles rekrutteringsproces for alle institutionerne. Det Europæiske Regionsudvalg ansætter også midlertidigt ansatte og kontraktansatte. Ansatte ved lokale, regionale og nationale organer eller mellemstatslige organisationer kan desuden ansøge om at blive udstationerede nationale eksperter.

Sted/steder: 

Praktik

Praktikophold

Sted/steder: Bruxelles (Belgien)
Institution/agentur: Det Europæiske Regionsudvalg
Kontrakttype: Praktikant

Med et praktikophold i Regionsudvalget kommer du til at arbejde i hjertet af en dynamisk politisk forsamling. Du kommer til at lære mere om Regionsudvalgets mål og arbejde for europæisk integration. Hver praktikant bliver tilknyttet en bestemt afdeling i Regionsudvalget. Arbejdsopgaverne afhænger i høj grad af afdelingen. Nogle afdelinger er mere politisk orienteret, mens andre har en mere administrativ karakter. Den type arbejde, som praktikanterne får tildelt, svarer generelt til det arbejde, som udføres af tjenestemænd i det laveste løntrin (AD5).

Hvem kan søge? Universitetsuddannede fra EU-lande eller officielle ansøgerlande med indgående kendskab til et af de officielle EU-sprog og godt kendskab til et andet EU-arbejdssprog (fransk eller engelsk)

Varighed: 5 måneder

Lønnet Ja. Ca. 1 000 euro pr. måned

Startdato: 16. februar og 16. september

Flere oplysninger: https://cor.europa.eu/en/about/Pages/traineeships.aspx

Praktikophold for statslige tjenestemænd i Regionsudvalget

Sted/steder: Bruxelles (Belgien)
Institution/agentur: Det Europæiske Regionsudvalg
Kontrakttype: Praktikant

Med disse praktikophold får statslige tjenestemænd mulighed for at bidrage med deres viden og erfaring til de politiske processer i Regionsudvalget, mens de samtidig får praktisk viden/feedback om Regionsudvalgets arbejde, som de kan videreformidle på lokalt og regionalt plan. Praktikanterne får et overordnet indtryk af målene med europæisk samarbejde og integration gennem arbejdet i Regionsudvalget, og de får mulighed for at arbejde i et multikulturelt og flersproget miljø.

Hvem kan søge? Tjenestemænd fra lokale, regionale eller nationale myndigheder i et EU-land eller et officielt ansøgerland. Ansøgerne skal være ansat i en stilling, hvor de udfører opgaver, der svarer til de opgaver, en EU-administrator udfører.

Varighed: 1 til 4 måneder (kan forlænges til 6 måneder)

Lønnet: Nej. Lønnen betales af den udsendende myndighed.

Startdatoer: Løbende

Flere oplysninger: https://cor.europa.eu/en/about/Pages/traineeships.aspx

Korte praktikophold i Regionsudvalget

Sted/steder: Bruxelles (Belgien)
Institution/agentur: Det Europæiske Regionsudvalg
Kontrakttype: Praktikant

Med et kort praktikophold i Regionsudvalget får praktikanterne mulighed for at gennemføre et konkret projekt og få enestående førstehåndserfaring med Regionsudvalgets arbejde. Praktikanterne får praktisk erfaring og viden om det daglige arbejde i Udvalgets afdelinger, og de får mulighed for at arbejde i et multikulturelt og flersproget miljø.

Hvem kan søge? Statsborgere i et EU-land eller et officielt ansøgerland med minimum en bachelorgrad.

Varighed: 1 til 4 måneder (kan forlænges til 6 måneder afhængigt af ressourcerne)

Lønnet: Nej

Flere oplysninger: https://cor.europa.eu/en/about/Pages/traineeships.aspx