Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Institutions and agencies > Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών

Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) είναι ένα συμβουλευτικό όργανο της ΕΕ το οποίο εδρεύει στις Βρυξέλλες και αποτελείται από εκλεγμένους εκπροσώπους σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Μέσω της ΕτΠ, οι εκπρόσωποι αυτοί μπορούν να εκφέρουν γνώμη για τις νομοθετικές πράξεις της ΕΕ που έχουν άμεσο αντίκτυπο στις περιφέρειες και τις πόλεις των κρατών μελών.

Για να προσληφθείτε ως μόνιμος υπάλληλος στην ΕτΠ, πρέπει να επιτύχετε σε γενικό διαγωνισμό που διοργανώνεται σε διοργανικό επίπεδο από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών απασχολεί επίσης έκτακτους ή συμβασιούχους υπαλλήλους. Υπάλληλοι των τοπικών, περιφερειακών και εθνικών φορέων ή διακυβερνητικών οργανισμών μπορούν επίσης να υποβάλουν υποψηφιότητα για να εργαστούν ως αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες.

Πρακτική άσκηση

Πρακτική άσκηση

Τόπος/οι:: Βρυξέλλες (Βέλγιο)
Είδος σύμβασης: Ασκούμενος

Χάρη στην πρακτική άσκηση στην ΕτΠ, θα μπορέσετε να ζήσετε στους ρυθμούς μιας πολιτικής συνέλευσης. Θα εξοικειωθείτε με τους στόχους και το έργο της ΕτΠ σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή ενοποίηση. Κάθε ασκούμενος τοποθετείται σε συγκεκριμένη υπηρεσία της ΕτΠ. Η φύση της εργασίας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την εκάστοτε μονάδα. Άλλες μονάδες έχουν πολιτικό προσανατολισμό και άλλες διοικητικό χαρακτήρα. Σε γενικές γραμμές, τα καθήκοντα που ανατίθενται ισοδυναμούν με εκείνα που εκτελούν οι νέοι υπάλληλοι με εκτελεστικές αρμοδιότητες (AD5).

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: πτυχιούχοι πανεπιστημίων από χώρες μέλη της ΕΕ ή από χώρα που είναι επισήμως υποψήφια για προσχώρηση, οι οποίοι γνωρίζουν άριστα μία από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ και ικανοποιητικά μια άλλη γλώσσα εργασίας της ΕΕ (γαλλικά ή αγγλικά)

Διάρκεια: 5 μήνες

Αμειβόμενη: Ναι. Περίπου 1.000 ευρώ τον μήνα

Ημερομηνίες έναρξης: 16 Φεβρουαρίου και 16 Σεπτεμβρίου

Περισσότερες πληροφορίες: https://cor.europa.eu/en/about/Pages/traineeships.aspx

Περίοδοι πρακτικής άσκησης στην Επιτροπή των Περιφερειών για δημοσίους υπαλλήλους

Τόπος/οι:: Βρυξέλλες (Βέλγιο)
Είδος σύμβασης: Ασκούμενος

Αυτές οι περίοδοι πρακτικής άσκησης αποσκοπούν στην εξοικείωση των ενδιαφερομένων με τις πολιτικές διεργασίες της ΕτΠ, καθώς και στην απόκτηση πρακτικών γνώσεων σχετικά με τη λειτουργία της ΕτΠ σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Οι ασκούμενοι αποκτούν μια γενική ιδέα των στόχων της ευρωπαϊκής συνεργασίας και ενοποίησης μέσω του έργου της ΕτΠ, ενώ τους δίνεται η δυνατότητα να εργαστούν σε ένα πολυπολιτισμικό και πολυγλωσσικό περιβάλλον.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: υπάλληλοι των τοπικών, περιφερειακών ή εθνικών αρχών των κρατών μελών της ΕΕ ή χώρας που είναι επισήμως υποψήφια για προσχώρηση. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι επαγγελματίες που εργάζονται σε θέση με καθήκοντα που αντιστοιχούν στο επίπεδο του διοικητικού υπαλλήλου της ΕΕ.

Διάρκεια: 1 έως 4 μήνες (μπορεί να παραταθεί έως 6 μήνες)

Αμειβόμενη: Όχι. Η αμοιβή καταβάλλεται από τον φορέα αποστολής.

Ημερομηνίες έναρξης: σε εξέλιξη

Περισσότερες πληροφορίες: https://cor.europa.eu/en/about/Pages/traineeships.aspx

Επισκέψεις μελέτης σύντομης διάρκειας στην Επιτροπή των Περιφερειών

Τόπος/οι:: Βρυξέλλες (Βέλγιο)
Είδος σύμβασης: Ασκούμενος

Οι επισκέψεις μελέτης στην ΕτΠ δίνουν την ευκαιρία στους δικαιούχους να ολοκληρώσουν ένα συγκεκριμένο σχέδιο και παράλληλα να αποκτήσουν μια μοναδική και από πρώτο χέρι εμπειρία για τον τρόπο λειτουργίας της ΕτΠ. Οι ασκούμενοι αποκτούν πρακτική εμπειρία και γνώση της καθημερινής εργασίας των υπηρεσιών της ΕτΠ και τους δίνεται η δυνατότητα να εργαστούν σε ένα πολυπολιτισμικό και πολυγλωσσικό περιβάλλον.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: υπήκοοι χωρών της ΕΕ ή χώρας που είναι επισήμως υποψήφια για προσχώρηση, οι οποίοι έχουν ήδη αποκτήσει τουλάχιστον ένα πτυχίο (επιπέδου bachelor).

Διάρκεια: 1 έως 4 μήνες (μπορεί να παραταθεί έως 6 μήνες ανάλογα με τους διαθέσιμους πόρους)

Αμειβόμενη: Όχι

Περισσότερες πληροφορίες: https://cor.europa.eu/en/about/Pages/traineeships.aspx