Avaleht > Töövõimalused > Institutions and agencies > Euroopa Regioonide Komitee

Euroopa Regioonide Komitee

Brüsselis asuv Euroopa Regioonide Komitee on ELi nõuandev organ, mis koosneb kohalikul ja piirkondlikul tasandil valitud esindajatest, kes on pärit kõigist ELi liikmesriikidest. Regioonide Komitees saavad selle liikmed jagada oma seisukohti nende ELi õigusaktide kohta, mis otseselt mõjutavad piirkondi ja linnu.

Kui soovite asuda tööle Regioonide Komitee ametnikuna, peate läbima institutsioonidevahelise avaliku konkursi, mida korraldab Euroopa Personalivaliku Amet. Regioonide Komitee võtab tööle ka ajutisi ja lepingulisi töötajaid. Peale selle on kohalike, piirkondlike ja riiklike asutuste ja valitsustevaheliste organisatsioonide töötajatel võimalik kandideerida lähetatud riikliku eksperdi ametikohale.

Asukoht(asukohad): 

Praktika

Praktika

Asukoht(asukohad): Brüssel (Belgia)
Institutsioon/amet: Euroopa Regioonide Komitee
Lepingu liik: Praktikant

Tulles praktikale Regioonide Komiteesse, saate osa poliitilise organisatsiooni töö kesksetest aspektidest. Tutvute komitee eesmärkidega ja Euroopa lõimumise heaks tehtava tööga. Praktikandid suunatakse tööle Regioonide Komitee eri osakondadesse. Töö iseloom sõltub suuresti konkreetsest üksusest. Mõnede üksuste töö on poliitilisema loomuga, teistel jälle on rohkem halduskohustusi. Üldjuhul vastavad praktikantidele antavad tööülesanded nooremametniku (AD5) kohustuste tasemele.

Kes saavad kandideerida? ELi liikmesriigi või ametliku kandidaatriigi ülikoolilõpetanud. Kandidaadid peavad väga hästi valdama ühte ELi ametlikku keelt ning peale selle piisaval tasemel ühte ELi töökeeltest (inglise või prantsuse).

Kestus: 5 kuud

Tasustatud: jah. Umbes 1000 eurot kuus

Alguskuupäevad: 16. veebruar ja 16. september

Lisateave: https://cor.europa.eu/en/about/Pages/traineeships.aspx

Regioonide Komitee praktikakohad valitsusametnikele

Asukoht(asukohad): Brüssel (Belgia)
Institutsioon/amet: Euroopa Regioonide Komitee
Lepingu liik: Praktikant

Nende praktikakohtade eesmärk on rikastada Regioonide Komitee poliitilist tegevust huvirühmade teadmiste ja kogemustega, andes samal ajal kohaliku ja piirkondliku tasandi asutustele praktilist teavet ja tagasisidet komitee töö kohta. Praktikandid saavad Regioonide Komitee tööd jälgides üldise ülevaate Euroopa koostöö ja lõimumisega seotud eesmärkidest ning omandavad mitmekultuurilises ja -keelses organisatsioonis töötamise kogemuse.

Kes saavad kandideerida? ELi liikmesriikide ja ametlike kandidaatriikide kohalike, piirkondlike ja riigiasutuste ametnikud. Kandidaadid peaksid olema ELi ametniku (administraatori) töökohustustega võrreldaval ametikohal töötavad spetsialistid.

Kestus: 1 kuni 4 kuud (pikendatav kuni 6 kuuni)

Tasustatud: ei. Tasu maksab lähetav asutus.

Alguskuupäevad: selguvad jooksvalt

Lisateave: https://cor.europa.eu/en/about/Pages/traineeships.aspx

Regioonide Komitee lühiajalised õppekülastused

Asukoht(asukohad): Brüssel (Belgia)
Institutsioon/amet: Euroopa Regioonide Komitee
Lepingu liik: Praktikant

Regioonide Komitee õppekülastus võimaldab praktikandil tegeleda konkreetse projektiga ning omandada samal ajal väärtuslik vahetu töökogemus komitee meeskonnaliikmena. Praktikandid saavad kogemusi ja teadmisi komitee osakondade igapäevatööst ning võimaluse töötada mitmekultuurilises ja -keelses töökeskkonnas.

Kes saavad kandideerida? ELi liikmesriigi või ametliku kandidaatriigi kodanikud, kellel on vähemalt bakalaureusekraad.

Kestus: 1 kuni 4 kuud (sõltuvalt vahendite olemasolust pikendatav kuni 6 kuuni)

Tasustatud: ei

Lisateave: https://cor.europa.eu/en/about/Pages/traineeships.aspx