Etusivu > Avoimet työpaikat > Institutions and agencies > Euroopan alueiden komitea

Euroopan alueiden komitea

Brysselissä toimiva Euroopan alueiden komitea (AK) on EU:n neuvoa-antava elin, joka koostuu EU:n kaikkien jäsenmaiden alue- ja paikallishallinnon edustajista. Komiteassa edustajat antavat lausuntoja alueita, kaupunkeja ja kuntia välittömästi koskevista EU:n lainsäädäntöehdotuksista.

Euroopan alueiden komitean virkamieheksi pyrkivän on läpäistävä EU:n henkilöstövalintatoimiston (EPSO) järjestämä valintakoe (avoin kilpailu), joka on usein useamman toimielimen yhteinen. Komitea palkkaa myös väliaikaisia tai sopimussuhteisia toimihenkilöitä. Paikallisten, alueellisten ja kansallisten elinten ja hallitustenvälisten organisaatioiden työntekijät voivat hakea komiteaan kansallisiksi asiantuntijoiksi.

Toimipaikat: 

Työharjoittelu

Työharjoittelu

Toimipaikat: Bryssel (Belgia)
Toimielin/Virasto: Euroopan alueiden komitea
Sopimuksen tyyppi: Harjoittelijat

Työharjoittelu alueiden komiteassa on hyvä tilaisuus tutustua poliittisen edustajakokouksen toimintaan, tavoitteisiin ja työhön Euroopan yhdentymisen edistämiseksi. Kukin harjoittelija työskentelee jossakin alueiden komitean yksikössä, ja työtehtävien laatu riippuu suuresti yksikön vastuualueesta. Toiset yksiköt ovat poliittisia, toiset taas hallinnollisia. Harjoittelijoiden työtehtävät vastaavat yleensä virkaiältään nuorimpien virkamiesten (palkkaluokka AD5) tehtäviä.

Kohderyhmä: Hakijalla on oltava korkeakoulututkinto, ja hänen on oltava jonkin EU-maan tai EU:n ehdokasmaan kansalainen. Hakijan on hallittava perusteellisesti yksi EU:n virallinen kieli ja tyydyttävästi toinen kieli, joka on EU:n työkieli (englanti tai ranska).

Harjoittelun kesto: 5 kuukautta

Palkka/korvaus: Noin 1 000 euroa/kk

Aloitusajankohdat: 16. helmikuuta ja 16. syyskuuta

Lisätietoja: https://cor.europa.eu/en/about/Pages/traineeships.aspx

Alueiden komitea: Vaihto-ohjelma julkishallinnon virkamiehille

Toimipaikat: Bryssel (Belgia)
Toimielin/Virasto: Euroopan alueiden komitea
Sopimuksen tyyppi: Harjoittelijat

Alueiden komitea tarjoaa julkishallinnon virkamiehille vaihto-ohjelman, jossa he voivat suorittaa lyhyen työjakson komitean palveluksessa. Ohjelman tavoitteena on toisaalta tuoda alueiden komiteaan tietoa ja kokemusta sidosryhmistä ja toisaalta viedä alue- ja paikallistasolle käytännön tietämystä alueiden komitean toiminnasta. Vaihtoon osallistuva saa komiteassa työskennellessään yleiskuvan Euroopan yhdentymisen ja EU-tason yhteistyön tavoitteista. Samalla hän saa kokemusta työstä monikielisessä ja monikulttuurisessa ympäristössä.

Kohderyhmä: EU-maiden ja EU:n ehdokasmaiden paikallis-, alue- ja valtionhallinnon virkamiehet, joiden tehtävät vastaavat tasoltaan EU-toimielinten hallintovirkamiesten tehtäviä.

Vaihdon kesto: 1–4 kuukautta (jaksoa voidaan pidentää 6 kuukauteen)

Palkka/korvaus: Vaihtoajalta ei makseta korvausta. Palkan maksaa vaihtoon osallistuvan oma työnantaja.

Aloitusajankohta: Päätetään tapauskohtaisesti

Lisätietoja: https://cor.europa.eu/en/about/Pages/traineeships.aspx

Alueiden komitea: Lyhytkestoiset tutustumisjaksot

Toimipaikat: Bryssel (Belgia)
Toimielin/Virasto: Euroopan alueiden komitea
Sopimuksen tyyppi: Harjoittelijat

Alueiden komitean tarjoamat tutustumisjaksot on tarkoitettu tutkimusprojektin tai vastaavan viimeistelyä varten. Samalla vierailija saa tutustua komitean toimintaan. Jakson aikana hän saa ainutlaatuista käytännön kokemusta ja tietoa komitean yksiköiden päivittäisestä työstä ja voi työskennellä monikielisessä ja monikulttuurisessa ympäristössä.

Kohderyhmä: Hakijan on oltava jonkin EU-maan tai EU:n ehdokasmaan kansalainen, ja hänellä on oltava vähintään kandidaatin tason korkeakoulututkinto.

Tutustumisjakson kesto: 1–4 kuukautta (jaksoa voidaan resurssien mukaan pidentää 6 kuukauteen)

Palkka/korvaus: Tutustumisjakson ajalta ei makseta palkkaa/korvausta.

Lisätietoja: https://cor.europa.eu/en/about/Pages/traineeships.aspx