Europski odbor regija

Europski odbor regija (OR), kojem je sjedište u Bruxellesu, savjetodavno je tijelo EU-a koje čine izabrani lokalni i regionalni predstavnici iz svih država članica EU-a. Oni u Odboru regija iznose svoje mišljenje o zakonodavstvu EU-a koje izravno utječe na regije i gradove.

Da biste se zaposlili kao dužnosnik u OR-u, morate proći otvoreni natječaj koji na međuinstitucijskoj razini organizira Europski ured za odabir osoblja. Osim toga, Europski odbor regija zapošljava privremeno i ugovorno osoblje. Zaposlenici lokalnih, regionalnih i nacionalnih tijela ili međuvladinih organizacija mogu se prijaviti i za radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka.

Mjesto zaposlenja: 

Pripravnički staž

Pripravnički staž

Mjesto zaposlenja: Bruxelles (Belgija)
Institucija/agencija: Europski odbor regija
Vrsta ugovora: Pripravnici

Stažiranjem u Odboru regija ući ćete u samo središte političke dinamike. Upoznat ćete se s ciljevima Odbora regija i radom na europskim integracijama. Svaki stažist upućuje se u određenu službe Odbora regija, a priroda njihova posla uvelike ovisi o službi kojoj su dodijeljeni. Neki odjeli više su politički orijentirani, dok su drugi posvećeni administrativnim poslovima. Općenito, vrsta posla koju obavljaju stažisti odgovara poslovima mlađih službenika na izvršnim položajima (AD 5).

Tko se može prijaviti: osobe s visokoškolskom diplomom iz država članica EU-a ili zemalja kandidatkinja za članstvo u EU-u, s temeljitim znanjem jednog od službenih jezika EU-a i zadovoljavajućim znanjem nekog drugog radnog jezika EU-a (tj. engleskog ili francuskog)

Trajanje: 5 mjeseci

Plaćeno: da, oko 1000 EUR mjesečno

Datum početka: 16. veljače i 16. rujna

Više informacija: https://cor.europa.eu/en/about/Pages/traineeships.aspx

Stažiranje za državne službenike u Odboru regija

Mjesto zaposlenja: Bruxelles (Belgija)
Institucija/agencija: Europski odbor regija
Vrsta ugovora: Pripravnici

Ova vrsta stažiranja namijenjena je unošenju znanja i iskustva vanjskih stručnjaka u političke procese u Odboru regija te pružanju praktičnog znanja i povratnih informacija o radu Odbora regija lokalnim i regionalnim vlastima. Radeći u multikulturnoj i višejezičnoj sredini Odbora regija stažisti će dobiti općenitu sliku o ciljevima europske suradnje i integracije.

Tko se može prijaviti: službenici iz lokalnih, regionalnih ili nacionalnih tijela država članica EU-a ili zemalja kandidatkinja za članstvo u EU-u. Kandidati moraju biti stručnjaci, zaposleni na radnome mjestu koje odgovara razini administratora u institucijama EU-a.

Trajanje: 1 do 4 mjeseca (može se produljiti na 6 mjeseci)

Plaćeno: ne, naknadu plaća ustanova koja upućuje službenika

Datum početka: bez datuma

Više informacija: https://cor.europa.eu/en/about/Pages/traineeships.aspx

Kratkoročni studijski posjeti u Odboru regija

Mjesto zaposlenja: Bruxelles (Belgija)
Institucija/agencija: Europski odbor regija
Vrsta ugovora: Pripravnici

Tijekom studijskih posjeta u Odboru regija stažisti mogu raditi na konkretnim projektima i tako steći neposredno iskustvo o načinu funkcioniranja Odbora regija. Radeći u multikulturnoj i višejezičnoj sredini stažisti stječu praktično iskustvo i znanje o svakodnevnom radu službi Odbora.

Tko se može prijaviti: državljani EU-a ili zemalja kandidatkinja za članstvo u EU-u koji posjeduju barem diplomu prvostupnika

Trajanje: 1 do 4 mjeseca (može se produljiti na 6 mjeseci ovisno o dostupnim resursima)

Plaćeno: ne

Više informacija: https://cor.europa.eu/en/about/Pages/traineeships.aspx