Kezdőlap > Munkalehetőségek > Institutions and agencies > Régiók Európai Bizottsága

Régiók Európai Bizottsága

A Régiók Európai Bizottsága az EU brüsszeli székhelyű tanácsadó szerve, melyet az uniós tagállamok helyi és regionális szinten megválasztott képviselői alkotnak. A Régiók Európai Bizottságában a képviselők kifejezésre tudják juttatni véleményüket azokról az uniós jogszabályokról, amelyek közvetlenül befolyásolják az általuk képviselt régiók és települések életét.

Ahhoz, hogy valaki tisztviselőként elhelyezkedhessen a Régiók Európai Bizottságánál, sikeresen részt kell vennie az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal által intézményközi szinten megszervezett nyílt versenyvizsgák valamelyikén. A Régiók Európai Bizottsága ideiglenes, illetve szerződéses alkalmazottakat is foglalkoztat. A helyi, regionális vagy tagállami szervek, illetve a kormányközi szervezetek munkatársai kirendelt nemzeti szakértői pozícióra is jelentkezhetnek.

Munkavégzés helye(i): 

Szakmai gyakorlat

Szakmai gyakorlatok

Munkavégzés helye(i): Brüsszel (Belgium)
Intézmény / Ügynökség: Régiók Európai Bizottsága
A szerződés típusa: Gyakornokok

A Régiók Európai Bizottságának gyakornokai egy dinamikus politikai közgyűlés működéséből kapnak ízelítőt. Megismerhetik a bizottság célkitűzéseit, és előmozdíthatják az európai integráció ügyét. A Régiók Európai Bizottságának különböző szervezeti egységeihez beosztott gyakornokok munkája nagyrészt az őket fogadó egységtől függ. Bizonyos egységek inkább politikai, míg mások inkább adminisztratív jellegűek. Általánosságban elmondható, hogy a gyakornokok olyan munkát végeznek, mint a pályakezdő (azaz AD5-ös besorolási fokozatba tartozó) tisztviselők.

Kik jelentkezhetnek? Valamelyik uniós tagállamból vagy hivatalos tagjelölt országból származó személyek, akik felsőfokú végzettséggel rendelkeznek. A jelentkezőknek alaposan ismerniük kell az EU egyik hivatalos nyelvét és kielégítően ismerniük kell az EU valamelyik munkanyelvét (azaz a franciát vagy az angolt).

Időtartam: 5 hónap

Kapnak-e fizetést a gyakornokok? Igen. A fizetés havonta kb. 1000 euró.

Mikor lehet kezdeni? Minden év február 16-án és szeptember 16-án.

További információk: https://cor.europa.eu/en/about/Pages/traineeships.aspx

Régiók Európai Bizottsága – Szakmai gyakorlatok kormányzati tisztviselők számára

Munkavégzés helye(i): Brüsszel (Belgium)
Intézmény / Ügynökség: Régiók Európai Bizottsága
A szerződés típusa: Gyakornokok

A szakmai gyakorlatok célja, hogy az érintettek tapasztalatokat és ismereteket szerezzenek a Régiók Európai Bizottságának politikai folyamatairól, miközben a helyi és regionális szintű szereplők konkrét ismereteket/visszajelzést kapjanak a bizottság munkájáról. A gyakornokok a bizottság munkáján keresztül általános képet kapnak az európai együttműködés és integráció célkitűzéseiről, és lehetőségük lesz multikulturális, többnyelvű környezetben dolgozni.

Kik jelentkezhetnek? Valamelyik uniós tagállam vagy hivatalos tagjelölt ország helyi, regionális vagy országos hatóságának tisztviselői. A jelentkezőkkel szemben elvárás, hogy olyan pozícióban dolgozzanak, amelyek az elvégzendő feladatok alapján megfelelnek az uniós tanácsosokénak.

Időtartam: 1–4 hónap (az időtartam 6 hónapra meghosszabbítható)

Kapnak-e fizetést a gyakornokok? Nem. A gyakornokok fizetéséről a küldő intézményeknek kell gondoskodniuk.

Mikor lehet kezdeni? Bármikor.

További információk: https://cor.europa.eu/en/about/Pages/traineeships.aspx

Régiók Európai Bizottsága – Rövid tanulmányi látogatások

Munkavégzés helye(i): Brüsszel (Belgium)
Intézmény / Ügynökség: Régiók Európai Bizottsága
A szerződés típusa: Gyakornokok

A Régiók Európai Bizottságánál végezhető tanulmányi látogatások során a résztvevőknek lehetőségük van egy konkrét projektet tető alá hozni, miközben első kézből szerezhetnek egyedülálló tapasztatokat a bizottság működéséről. A gyakornokok multikulturális, többnyelvű környezetben dolgozva megtapasztalhatják, milyen a napi munka a bizottság szervezeti egységeinél.

Kik jelentkezhetnek? Uniós állampolgárok vagy hivatalos tagjelölt ország állampolgárai, akik legalább alapképzést igazoló oklevéllel rendelkeznek.

Időtartam: 1–4 hónap (az időtartam a rendelkezésre álló forrásoktól függően 6 hónapra meghosszabbítható)

Kapnak-e fizetést a gyakornokok? Nem.

További információk: https://cor.europa.eu/en/about/Pages/traineeships.aspx